نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۰.۲۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF Download this PDF file http://www.gmj.ir/index.php/gmj/article/download/358/pdf_89 ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  5 Psychology Department, Shiraz University, Shiraz, Iran. GMJ. 2015;4(3):90-99 www.gmj.ir GMJ ©2013 Galen Medical Journal Fax: +98 731 2227091 PO Box...  
PDF .pdf-Review of published debate about HOW insects detect pheromones... http://ondwelle.com/OSM03.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۳ -  navigation; and given the now-prevalent use of IR for TV remote-controls and for burglar-detection, this concept would be less surprising today. However, in a sudden-death...  
PDF • • • • • http://www.nutrinfo.com/biblioteca/.../food_marketing.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۴ -  The members of the committee responsible for the report were chosen for their special competences and with regard for appropriate balance. The study was supported...  
SID.ir | Temporary Error-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/.../error2.aspx?aspxerrorpath=FaSeminarWebRe... ۱۳۹۷/۷/۲۳ -  بازگشت صفحه اول هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه SID و ذکر منبع مجاز است. استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120329154658-5074-31.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ¥ITv« ºpBwk®‾BªÇµ ºBµ²q¼Ç¢‾A ¬Bªµ »‾°o¼M ° »‾°nj »Ø¦î k®v« k‾kITí« ,(1985) ¬B½n ° »wj :kÇ‾nAj ©¼L®ÇUðLÇw :±Ç‾ ³Çw »Ø¦Çî k®v« cBd§ pA nBTw±¼Q ½A nj jAo*A /k®Tvµ »‾°o¼M...  
  PDF دانلود متن کامل پایان نامه-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/.../MA-Thesis-the-Issue-of-US-Sanctions-agai... ۱۳۹۵/۵/۲۹ -  And to my daughter Sara who with her nice stories inspired me to be honest and to work hard. iv Acknowledgments I would like to thank...  
PDF دوره 13، شماره 1.pdf-دانشگاه صنعت آب و برق https://www.pwut.ac.ir/Cols/LAH/.../دوره 13، شماره 1.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  Address Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran Tel.: +982129902486...  
PDF متن کامل (PDF)-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-38-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  لیکرت ای طیف پنج گزینه گیری اندازه مقیاس با بسته سؤالات وع ن تخصصی و از های گردآوری شده با استفاده از داده آماریهای حاصل از بررسی و تحلیل ترین یافته مهم های آن...  
PDF دانشگاه ع.پ اصفهان-[pdf] https://cgdrc.mui.ac.ir/sites/.../MJIRI-v30n1p8804-en.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  low level of PA was statistically higher in girls than in boys (p<0.05).The frequency of high TV watch- ing was similar in boys and girls. The rate of high ST, high computer...  
PDF جلد 2، شماره 2، زمستان 1387 http://joc-isice.ir/files/site1/pages/.../87vol2.n2.winter.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  satellite data in urban environment. This is due to physical obstacles present in such environments and leads to Kalman filter divergence. It is shown in this paper...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.