نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸۱ نتیجه (۱.۵۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Fluid transducers-دانشگاه مذاهب اسلامی http://karimpor.profcms.um.ac.ir/.../instrumentation_fluid.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  فدانستن مقدار دقیق ... وبیشتر صنایع از جمله صنایع در  .می باشدو گاز مهم مانند نفت عبوری سیالاتی نظیر مصرفی نیز هست در موارد جرم ماده معرف کل فلو از طرفی چون میزان...  
PDF -دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075807.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  Aparat.com (an Iranian video sharing service) provided a representative collection of TV broadcasting. As for cinema and DVD platforms, apart from news websites,...  
PDF آزماشگاه ملی نقشه برداری مغز-رزومه https://nbml.ir/uploads/CV/Mohammad Nami MD PhD.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۴ -  1997 - June. 2004 Last update: Q4, 2017 ... 2 | P a g e  High School Diploma,...  
PDF -جامعه المصطفی العالمیه http://p-l.journals.miu.ac.ir/.../article_2118_e6e386061921f3a3... ۱۳۹۷/۹/۱ -  1 At the heart of dialogue is inter-religion dialogue as religion is the most comprehensive of all other human disciplines as long as there have been Homo...  
PDF اصل مقاله (473 K) شناسنامه لاتین نشریه شامل: چکیده لاتین مقالات، فهرست http://lrr-old.modares.ac.ir/.../article_17849_538f220e6302c8b2... ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ -  modaresuniversity@gmail.com Site http://lrr.modares.ac.ir/ Single Issue Price: 30000RLS Scientific Research...  
PDF -دانشگاه یزد دانشگاه یزد https://pws.yazd.ac.ir/.../abadian-derhami-rezaeian-2016.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  Calculating this matrix and its inverse (if exists) in each step-time of control process is complicated. Here, we use intelligent methods to cope with the above...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی شیراز-PDF 396.84 K http://dentjods.sums.ac.ir/.../article_46240_e85302bd1176ef5fac... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  “Jilo goes to a dentist” (https:// www.aparat.com/v/g7wFt). The storyline of this animation is set in the animal world: One day, a young bear called Jilo goes to...  
PDF اصل مقاله (1.03 MB)-وب سایت دانشگاه مازندران http://ssi.journals.umz.ac.ir/.../article_2149_e3bf6238bd0fce72... ۱۳۹۸/۲/۱ -  com) 74 .............. Journal of Sociology of Social Institution (English Article)/ Vol. 5, No. 12, 2019 INTRODUCTION Ethnographic Report of Soccer and...  
PDF اصل مقاله 2 MB-دانشگاه کردستان http://jsa.uok.ac.ir/.../article_61353_eb68fef9880f315226046bbc... ۱۳۹۹/۳/۹ -  نتایج گیری از تجربه، بازی و حواس چندگانه در فرآیند های در این مدارس بهرهترین ویژگیمدارس است. از مهم یادگیری است. نقش کودکان در مدارس طبیعت محوریت دارند و معلمان...  
PDF اصل مقاله 1.12 MB-انجمن هیدرولیک ایران http://jhyd.iha.ir/.../article_105499_9f44eaf9e0e3ee6bb3ba0a75b... ۱۳۹۹/۳/۹ -  مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه مالک صنعتی اشتر تهران -2 .و مولکولی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانکارشناس ارشد فیزیک اتمی -3 * ri.ca.tin@issebaO ri.ahi.dyhj.wwwگاه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.