نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۵۱۰ نتیجه (۱.۱۵۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بخش سوم 060-065-C237-20.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../060-065-C237-20.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  فرهنگ بومی در بخش های کوچکی مشاهده می شود که آن هم با گذشت زمان دچار تغییر شده است. مهاجران نیز بخشی از هویت اجتماعی خود را حفظ کرده اند و بر فرهنگ محلی استان...  
PDF بخش سوم 127-188-C452-1.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../127-188-C452-1.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  دهم: SSC-teehS elytS gnidacsaC حال در فایل LMTHX کد زیر را بنویسد، پس از ذخیره در مسیر فایل SSC آن را در مرورگر اجرا کنید: /gro.3w.www//:ptth" "NE//tcirtS 0.1 LMTHX...  
PDF بخش پنجم 085-106-C236-6.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../085-106-C236-6.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  ـ ٥ ــ آمار گردشگران داخلی و خارجی استان طی سال های ٩٨3١ــ٦٥3١ تعداد گردشگران خارجیتعداد گردشگران ایرانیسال ــ مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان های استان زنجان طبیعیمذهبی،...  
PDF پایگاه کتابهای درسی-فايل دوم http://chap.sch.ir/sites/default/files/books/.../001-062-C75.pd... ۱۳۹۴/۲/۸ -  در نتیجه زبان قبل از هر چیز یک پدیدٔه اجتماعی است که در هیئتی سامان مند، پویا و زنده رسالت انتقال مفاهیم را به عهده دارد. به دیگر زبان می توان گفت: زبان هر قوم...  
PDF بخش دوازدهم 241-261-C613-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../241-261-C613-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  بررسی کنید. ابتدا با چگونگی اندازه گیری قد، وزن، دور سر و دور سینه ی کودک در مرکز آشنا شوید و سپس معاینه های مربوط به پایش رشد را دست کم برای یک کودک با نظارت کارکنان...  
PDF هندسه ترسیمی C487-5.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../C487-5.pdf ۱۳۹۵/۹/۵ -  اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش (شهىد موسوى) تلفن: 9ـ16113888، دورنگار: 66290388، کدپستى: 9537474851، وب ساىت: ri.hcs.pahc.www مدىر امور فنی و چاپ:  
PDF کارگاه متـن پژوهـی-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/.../051-100-C110201.pdf?download=1 ۱۳۹۵/۷/۱۶ -  خو، بهتر هزار بار از نیکو رو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روی نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.  
PDF بخش دوم - 604.47 کیلو بایت 012-032-C452-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../012-032-C452-2.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ -  برد، از این رو س��عی کنید هنگام نوشتن یک برنامه، توضیحات مناسبی را به همراه کدهای آن ارائه دهید. .www//:ptth" "NE//tcirtS 0.1 LMTHX DTD//C3W//-" CILBUP LMTH EPYTCOD...  
PDF بسته های نرم افزاری (3) (جلد اول) 452-1.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../452-1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  www محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته کامپیوتر دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش با عضویت: بتول عطاران، محمد رضا شكرریز، شهناز علیزاده، نیلوفر...  
PDF بخش سوم 060-065-C237-20.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../060-065-C237-20.pdf ۱۳۹۵/۹/۹ -  فرهنگ بومی در بخش های کوچکی مشاهده می شود که آن هم با گذشت زمان دچار تغییر شده است. مهاجران نیز بخشی از هویت اجتماعی خود را حفظ کرده اند و بر فرهنگ محلی استان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.