نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۵۱۰ نتیجه (۱.۷۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بسته های نرم افزاری (3) (جلد اول) 452-1.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../452-1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  www محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته کامپیوتر دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش با عضویت: بتول عطاران، محمد رضا شكرریز، شهناز علیزاده، نیلوفر...  
PDF بخش ششم 081-095-C452-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../081-095-C452-2.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ -  نوشته می شود. بسته های نرم افزاری3- جلد دوم88 و مشاهده خواهید کرد که شناسه اختصاص داده شده در هر بار اجرا تغییر پیدا می "NE//tcirtS 0.1 LMTHX DTD//C3W//-" CILBUP...  
PDF بسته های نرم افزاری (3)(جلد دوم) C452-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/.../C452-2.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -  www مدىر امور فنی و چاپ: سّید احمد حسینی طراح جلد: طاهره حسن زاده صفحه آرا: سمیه قنبری حروفچىن: زهرا اىمانی نصر مصحح: علی نجمی، رضا...  
PDF بخش هفتم 132-172-C460.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../132-172-C460.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  ←             t?O?K<ð —œ Êu¹ «b4 tJM¹« tÐ ÊœdÐ vÄ È«dÐ ¨UN�u¹ “« vÞuK<� q�Uý v,uK×� eO,Ëd²J,«...  
PDF بخش سیزدهم 296-319-C613-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../296-319-C613-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  5 ــ سالمندی که تنها زندگی می کند در خطر سوءتغذیه است. 6 ــ چاقی در سالمندان موجب به وجود آمدن برخی بیماری ها می شود. 7ــ با تغذیه ی صحیح می توان از برخی...  
PDF بخش دوم 013-023 C613-3.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../013-023 C613-3.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -  به طور مثال کودک عقب مانده ٔذهنی در خانواده، عدم تعادل روانی یکی از افراد خانواده، بیماری یا مرگ مادر، بیکاری د کار بتواند به هدف های ز یر رجو پس از گذراندن این...  
PDF بخش دوازدهم 262-295-C613-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../262-295-C613-2.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۴ -  از سوی دیگر، زندگی هر لحظه به جلو می رود و ما از زمانی که زاده شده ایم پیر شدن را آغاز کرده ایم. امروز پدر بزرگ و مادر بزرگ سالمندند، در آینده ای نزدیک پدر و...  
PDF مقدمه 000-C613-2.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/.../000-C613-2.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  فرماىند. پىام نگار (اىمىل) ri.hcs.dccovt@ofni وب گاه (وب ساىت) ri.hcs.dccovt.www وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى این کتاب با توجه به پیشنهادات...  
PDF بخش اول 001-024-C497.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://chap.sch.ir/sites/default/files/.../001-024-C497.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  زمانى که یک کاربر برنامه اتوکد را اجرا می کند، چندین نوار ابزار را که معمول ترین فرمان هاى مورد نیاز را در خود دارند در کناره هاى محیط نرم افزار مشاهده می کند.  
PDF بخش چهارم 083-120-C487-5.pdf-پایگاه کتابهای درسی http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../083-120-C487-5.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ -  شده  به  «چند وجهى هاى  منتظم  کوژ»  یا  «اجسام  افلاطونى»  معروف  هستند  و  هرکدام  مى توانند  در  1ـ01ـ چندوجهی های منتظم کوژ عدۀ ىال های منتهی به هر عدۀ اضلاع هر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.