نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۰۸۴ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Full Text (PDF) http://ijmae.com/files/accepted/273_final.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  www.dolat.ir/PDF/20years.pdf International Journal of Management, Accounting and Economics Vol. 2, No. 8, August, 2015 ISSN 2383-2126 (Online) © IJMAE, All...  
PDF https://webgoo.ir http://herc-tums.ir/wp-content/.../EMHJ_2018_24_07_611_617.pdf ۱۳۹۸/۵/۹ -  http://www.tums. ac.ir, http://www.dolat.ir). We considered the following criteria for selecting the websites: national websites well known for health policy issues;...  
روزنامه شرق 91/12/3: پاك كردن حافظه تاريخي-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/npview.asp?ID=2684554 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -  ir و (پايگاه اطلاع رساني دولت) dolat.ir که هيچ اثري از دولت هاي قبلي در آنها نمي توان يافت در سايت هاي روساي جمهور و دولت هاي کشورهاي ديگر، هم سوابق و عکس هاي روساي...  
SID.ir | DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=193365 ۱۳۹۷/۳/۱ -  Paper: DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN NARRATIVE Author(s): SHIRI GHAHREMAN* * RAZI UNIVERSITY Abstract: Dolat Abadi's Kalidar had been narrated...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100730-9616-308.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  شود مي در اين نوشتار پس از ارائـة . ها موضعي منطقي است ها و ملت رو، براي دولت هاي پيش برداري از فرصت بهره اي به موقعيت ايران در هاي موافق و مخالف در ابعاد گوناگون...  
SID.ir | List of Citation(s) A COMPARATIVE STUDY OF THE ONTOLOGICAL... https://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=214181 ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  Use Online Translation Powered By Click Here Trajomyar Trajomyar www.SID.ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others...  
SID.ir | List of Reference(s) A COMPARATIVE STUDY OF THE ONTOLOGICAL... https://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=214181 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  Use Online Translation Powered By Click Here Trajomyar Trajomyar www.SID.ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others...  
PDF کتاب گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم-پایگاه اطلاع رسانی دولت http://media.dolat.ir/uploads/ads/151197902430363400.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  اولعملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم یکصد روزه عملکرد دستگاه ها در مورد اولویت های اعلامی ریاست محترم جمهوری فصـــــــــــــل یکصد روزه اشتغال اجرای‌برنامه‌اشتغال‌فرا...  
PDF میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای دیلتی بعد از اجرای... http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5729&sid=1&a... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  .احسان زارعی ي َ مکاران سلامت میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای ديلتی بعد از اجرای طرح تحًل ri.ca.SMUT.www :secneicS lacideM fO ytisrevinU...  
PDF میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای دیلتی بعد از اجرای... http://journals.tums.ac.ir/jhosp/article-1-5729-en.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  .احسان زارعی ي َ مکاران سلامت میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای ديلتی بعد از اجرای طرح تحًل ri.ca.SMUT.www :secneicS lacideM fO ytisrevinU...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.