نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۰۳۲ نتیجه (۰.۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161206145548-9626-75.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  موقت از شغل دارد به عنوان شاغل تعريف می نمايد (ri.gro.rama.www)؛ سا لذا در عصر مدرن می توان سه عنصر اصلی را در تعريف اشتغال مشخص نمود: انجام فعاليت در زمان مشخص و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20151209174426-9888-110.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۲ -  از اين افراد خواسته شده به پرسش های پرسش نامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در يک بعد از آنها خواسته شده بيان كنند از ديد آنها، متغيرهای شناسايی شده در پژوهش تا چه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1001-202099.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  از اين افراد خواسته شده به پرسش های پرسش نامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در يک بعد از آنها خواسته شده بيان كنند از ديد آنها، متغيرهای شناسايی شده در پژوهش تا چه...  
PDF میکروبیولوژی-دانشگاه ع.پ ارومیه http://research.umsu.ac.ir/uploads/microbiology.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  صـنعتي يتحولات قرن بيستم كه همه مثال آن تلفـن يـا . بود( كارخانجات صنعتي)پيشرفت در قرن بيستم ماحصل كار و تلاش در بخش صنايع . آغاز شده بود لذا، به زعـم . در پايان قرن...  
PDF رصد فرهنگی اتحاد مﹼلی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10727.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  صادرات، شماره :آدرس پستی (گی هنري عرش پژوهمؤسسه فرهن) 55141-9511: صندوق پستی، 61واحد ri.ipa@ofni: آدرس پست الکترونیکی ri.ipa.www: آدرس پایگاه الکترونیکی 01037988...  
PDF رصد فرهنگی انسجام اسلامی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10729.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  صادرات، شماره خیابانتهران، :آدرس پستی (مؤسسه فرهنگی هنري عرش پژوه) 55141-9511: صندوق پستی، 61واحد ri.ipa@ofni: آدرس پست الکترونیکی ri.ipa.www: آدرس پایگاه الکترونیکی...  
PDF بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf http://www.ararc.ir/sites/.../بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  منظور استفاده شخصی شما فرهیخته گرامی ارسال می گردد کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. شماره تماس:۲الی۱۶۹۳۶۸۸۸ -۱۲۰ ri.crara.www -1- بررسی...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/342/download?token=4w3-OXah ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  منظور استفاده شخصی شما فرهیخته گرامی ارسال می گردد کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا می باشد. شماره تماس:۲الی۱۶۹۳۶۸۸۸ -۱۲۰ ri.crara.www -1- بررسی...  
PDF Electronic Physician ISSN: 2485-8002 http://www.ephysician.ir http://www.ephysician.ir/2017/5418.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  Electronic Physician (ISSN: 2008-5842) http://www.ephysician.ir October 2017, Volume: 9, Issue: 10, Pages: 5418-5426, DOI: author: Dr. Ali Akbari Sari, Department of...  
PDF    دانلود    pdf    مقاله    http://herc-tums.ir/.../AIM.pdf-takian-2017-10-28-04-48.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  5 in rural area and 55.2 in urban area) in 1996,4 to 20.3 in 100,000 live births in 2013, as well as an increase in life expectancy from 56 years in 1979 to an...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.