نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۰۸۴ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/PDF/1212 ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  5 in rural area and 55.2 in urban area) in 1996,4 to 20.3 in 100,000 live births in 2013, as well as an increase in life expectancy from 56 years in 1979 to an...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/1212 ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ -  5 in rural area and 55.2 in urban area) in 1996,4 to 20.3 in 100,000 live births in 2013, as well as an increase in life expectancy from 56 years in 1979 to an...  
PDF Infrastructures Required for the Expansion of Family Physician... http://www.aimjournal.ir/.../90_Sep017_007.pdf?t=63677467513286... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  5 in rural area and 55.2 in urban area) in 1996,4 to 20.3 in 100,000 live births in 2013, as well as an increase in life expectancy from 56 years in 1979 to an...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161015101039-9783-45.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدرس دانشگاه پیام نور moc.liamg@084imirakf راد فرزاد حقیقی دانشکده صنایع -مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب moc.liamg@ihgihgaH.dazraf...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170315095432-9668-201.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608122714-9805-58.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  ‌مقدمه1 عر شـهرها در جهـان بـه ويـژه در بجـش عاـاري سوم، شاهد رقابت فشرده ۀبا ورود به هزار کوشند عا سهم بیشتري در عاـارت هاي موجود ميه از امکانات و فرصتشهرها با...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران https://www.tums.ac.ir/.../مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات.pdf-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بیوشیمی-دانشگاه ع.پ ارومیه http://research.umsu.ac.ir/uploads/biochimistry.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  نظر قرار گرفت مورد بحث و تبادل مسائل در آن الذكر تشكيل و فوق ينيز، جلساتي با حضور اعضا مركز در رشته بيوشيمي و مرتبط با آن در حال 39 در سطح ايران كه مي دهدها نشان...  
PDF اینجا-موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس http://parsuniversity.ir/images/FINAL FAZAE SHAHRI.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  مکانی که کره زمین در منظومه شمسی اشغال می» فضا«در فرهنگ معین توان به درون آن رفت. پس دهد که فضا دارای مکان است، یا همان مکانی است که میو این نشان می کاررفتهبه»...  
PDF گزارش اینترنت اشیا در حوزه سلامت-مرکز همکاری های فناوری و نوآوری http://citc.ir/uploads/IOT-2-13960927.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.