نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۴۶ نتیجه (۰.۰۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF -سازمان هواشناسی کشور http://agro.irimo.ir/.../Natural Products in Plant Pest Managem... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  org Website: www.cabi.org © CAB International 2011. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means,...  
PDF بدون عنوان http://aud.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=155&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۹/۷ -  tu m s. ac .ir a t 5 :1 1 IR ST o n Sa tu rd ay F eb ru ar y 18 th 2 01 7 D ow nl oa de d fro m...  
PDF اصل مقاله (1479 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://ges.razi.ac.ir/.../pdf_202_1b70de3cb997a1227835a784e12e... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  www//:ptth .2 tnemelC .3 59 پایشی براي ارزیابی کیفیت آب زمکان رود کرمانشاه ي طراحی سامانه ریـزي بـراي پـایش (. برنامـه 3002،1ویرابـادرام ) گیـرد هاي انسانی...  
PDF  دانلود مقالات پوستری http://www.ncmp2019.com/images/poster8.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  .Abdelouahhab, Z. Date palm cultivation, FAO. Rome, 2002. 8th National Congress on Medicinal Plants 24, 25 April 2019 Tehran, Iran 3...  
PDF بررسی خواص سوسوزنی بلورهای رشد داده شده با آﻻیندههای و-دانشگاه کاشان http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-312-en.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  نشان می 2شکل . دهدمی 5  5  3 3mmبلورهاي شفاف و بـدون تـرك ، در ابعـاد هاي ساخته در بررسی نمونه. پولیش داده شدندبرش خورده و kcreM 1 hcirdlA 2 است که باید در...  
PDF بدون عنوان http://aud.tums.ac.ir/article-1-155-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه کاشان http://rsm.kashanu.ac.ir/article-1-312-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نشان می 2شکل . دهدمی 5  5  3 3mmبلورهاي شفاف و بـدون تـرك ، در ابعـاد هاي ساخته در بررسی نمونه. پولیش داده شدندبرش خورده و kcreM 1 hcirdlA 2 است که باید در...  
PDF پس از برداشت گل, میوه و سبزى (گلستان موج) http://golestanemoj.ir/.../flower-fruit-and-veg-postharvest.pdf ۱۳۹۷/۶/۷ -  Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names used in this book are trade names,...  
PDF “K11012_C000.tex” — page i[#1] 20/8/2010... http://10.30.68.22/Docs/2030300011069.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۱ -  com (http:// www.copyright.com/) or contact the Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. CCC is a...  
PDF بدون عنوان http://journals.tums.ac.ir/aud/article-1-155-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  ir at 15 :33 IR ST on S atu rda y D ec em be r 8 th 20 18 D ow nl oa de d fro m h ttp :// jou rna ls. tum s.a c.i r o n...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.