نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۰۴ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF بررسی بازیهای دارای شبیهساز در فروشگاههای اندرویدی-باشگاه خبرنگاران... https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/10/23/9256488_799.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  دور از چشم کاربر سازها اکثرا اقدام به انجام اعمالی خارج از چارچوب خود میشبیه دهند. در ادامه به بررسی برخی از این رفتارهای مخرب پرداخته شده است. انجام می نمایش تبلیغات...  
  PDF اینجا-باشگاه خبرنگاران جوان https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/20/10053269_999.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۰ -  یکاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی مارزش پول ملی و نیز کاهش تولید، اشتغال، و به تبع ای که در آن میزان مخارج دولت در طی لازم است تا این برنامه بر اساس یک برنامه قاعده...  
  PDF            لینک دریافت روزنامه              -باشگاه خبرنگاران جوان http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/11/16/5797289_604.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ -  این خود نشان می دهد که دولت مبارزه ی موثری در برابر فساد داشته است. این آغاز خوب است و امید است که سران حکومت به این روند ادامه دهند. روشن است که مردم افغانستان...  
  PDF اینجا-باشگاه خبرنگاران جوان http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/5/2/4878942_524.pdf ۱۳۹۵/۵/۲ -  www توانند به آدرس اینترنتی مندان جهت ثبت نام در جشنواره میعلاقه نشانی دبیرخانه اصلی: ور، بالاشهید ، روبه روی پارک دانشیو، کوچه (ع ) ، نرسیده به چهارراه...  
  PDF فایل پیوست-باشگاه خبرنگاران جوان https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/16/9863538_611.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۶ -  ینیرقم جنبه تخم ** ست.ی، رقم قابل انتشار نیل حفظ محرمانگیدلبه  هاا قبال ا اخصهاا و ا نسابت ردن ارقاا اسات. محاسابه کها به علت سرراست اختلاف در سرجمع ردن ارقا...  
PDF -دانشگاه چمران اهواز http://rals.scu.ac.ir/.../article_11776_c2059f5af7588a9dc722213... ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ -  On the one hand, Iran asserts that its nuclear program is merely for peaceful purposes and the US, Israel, and some other European countries, on the other...  
PDF دانشگاه شهید چمران اهواز-PDF (330 K) http://rals.scu.ac.ir/.../pdf_11010_71cf3bf945cf035ed37e2cbb5b3... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  , IRNA, ISNA, YJC, and Fars News Agency) were monitored and collected in the course of 2 weeks. Data were then analyzed based on the narrative theory approach...  
PDF دانشگاه چمران اهواز-PDF (56 K) http://rals.scu.ac.ir/.../pdf_11010_cb50fb54ffee508e428f5baebe7... ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  , IRNA, ISNA, YJC, and Fars News Agency) were monitored and collected in the course of 2 weeks. Data were then analyzed based on the narrative theory approach...  
PDF دانشگاه چمران اهواز-PDF (330 K) http://rals.scu.ac.ir/.../article_11010_71cf3bf945cf035ed37e2cb... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  , IRNA, ISNA, YJC, and Fars News Agency) were monitored and collected in the course of 2 weeks. Data were then analyzed based on the narrative theory approach...  
PDF اصل مقاله 1.22 MB http://www.ipoba.ir/.../article_103061_3b2b7b0e65e98ca742ec9dd5... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  .01 9313196/swen/af/ri.cjy.www// :sptth .11 ۵۶۱ منش عرفان مانیا/ یاجتماع يها شبکه یتالیجید يها بیآس و منافع با مواجهه يراهبرد يالگو یاسلام انقلاب رهبر دگاهید...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.