نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹۹,۰۴۴ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله طراحی موتور جستجو در اخبار ورزشی با استفاده از پایگاه دانش با... https://www.civilica.com/.../Paper-AIHE08-AIHE08_531=طراحی-موتو... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله طراحی موتور جستجو در اخبار ورزشی با استفاده از پایگاه دانش با قابلیت رتبه بندی افراد خبر ساز معصومه معلمی - موسسه آموزش عالی آیندگان همایون...  
مقاله طراحی موتور جستجو در اخبار ورزشی با استفاده از پایگاه دانش-مرجع... https://www.civilica.com/.../Paper-AIHE08-AIHE08_530=طراحی-موتو... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مشخصات نویسندگان مقاله طراحی موتور جستجو در اخبار ورزشی با استفاده از پایگاه دانش محمد امین شمسی - دانشجو همایون بهشتی - عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آیندگان...  
PDF تحلیل محتوای اخبار ورزشی-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_b194a2426432f9... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF تحلیل محتوای اخبار ورزشی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208135.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
بانک اطلاعات نشریات کشور-اخبار ورزشي http://www.magiran.com/.../view.asp?Type=pdf&ID=1153361&... ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ -  راهبران ، شماره 63 عنوان: اخبار ورزشي لينک کوتاه به اين صفحه: دوست گرامي: با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها...  
PDF تحلیل محتوای اخبار ورزشی-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_fdc82ddf1b20f7... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
بانک اطلاعات نشریات کشور-اخبار ورزشي http://www.magiran.com/.../view.asp?Type=pdf&ID=880207&... ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  دو ماهنامه مدت ، شماره 80 عنوان: اخبار ورزشي لينک کوتاه به اين صفحه: دوست گرامي: با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين...  
PDF تحلیل محتوای اخبار ورزشیمطالعه موردی: شبکه سوم سیما The content... http://www.ensani.ir/storage/.../20140924151721-9938-17.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  اثرگاذاری و کارکردها درباره متفاوت و متعدد به نظرات توجه با). 5002 شودمی مطر کلی پرسش ای نقش اخبار ورزشی تلویزیون، پوشاش ظلحاا از ای بخاش تلویزیاونی که وضعی محتوای چگونه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212134540-9569-67.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  مؤید پوشش خبری ضعیف زنان در رسانه ها و به ویژه مطبوعات استت به تحلیل محتوای مطالب و اخبار ورزشی روزنامه های ابرار، ایران، اطلاعات، ( 0831)در همین راستا، افچنگی به دست...  
PDF اصل مقاله (635 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_671_76e486711de274da56fc6061... ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  کنند های مربوط به ورزش ایفا می رکود فعالیت و ه سمتصورت دلخوا هرفتار آنان را ب های مردم یک جامعه را شکل دهند و شده، اندیشه کنترل که عادات و رفتار ورزشی افراد طوری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.