نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۲۲,۹۰۱ نتیجه (۱.۷۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تاثیر عاملهای اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در... https://jemr.khu.ac.ir/article-1-1414-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  موثر باشد. بـل توجـه در حال حاضر ورزش یک صنعت یا بازاري پر مخاطـب بـا گـردش مـالی قا هاي محلی، داخلی و بـین المللـی بـه است.اخبار رویدادهاي ورزشی بطور گسترده در رسانه صورت...  
PDF اصل مقاله (186 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4489_e461e096f2e89... ۱۳۹۸/۲/۶ -  عملکرد مطبوعات ورزشی رضایت زیادي ندارندبدنی دانشگاه تهران از مطبوعات ورزشی اخبار مسابقات ورزشی دانشجویی را کم تحت پوشش قرار داده و اخبـار مربـوط بـه در نشریات...  
مقايسه محتواي اخبار ورزشي شبکه هاي تلويزيوني سازمان صدا و سيما-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=26845 ۱۳۹۸/۱۰/۶ -  © تمامی حقوق این پایگاه برای مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی محفوظ است 2019 دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی مقايسه محتواي اخبار ورزشي شبکه هاي تلويزيوني...  
رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت)-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4125 ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ir صفحه اصلی نشریات نویسندگان JCR نشریات روزآمد اخبار و گزارش ها کارگاه های آموزشی درباره پایگاه تماس با ما راهنمای کاربران آمار بازدید سایر بانک های مرکز اطلاعات...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208149.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  به مردان بود. 69/3همين حال ( در تحقيقي در مورد اخبار ورزشي واحد مركزي 9731ناظمي ) خبر انتخابي تصادفي تنها 171خبر به اين نتيجه رسيد كه از % اخبار مربوط 09/9% مربوط...  
PDF تحلیل ساختار برنامه ها و نقش های کارکردی شبکه های تلویزیونی منتخب... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=483&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۹/۷ -  آقایان 2/3تلویزیون به مربوط زنده زشیور مسابقۀ گونه هيچ تحقيق این اجرای ) در3931ملایی و امامی ( .)11نشد ( داده نمایش بانوان تحقيقی به تحليل محتوای اخبار ورزشی (مطالعۀ...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512691_a858475b4a8677090f9a9824... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  دارد وجود رابطه معلولين و جانبازان ورزشي گزارشات و اخبار ورزش به معلولين و جانبازان وگرايش ها رسانه اي حرفه عملكرد بين رسد نظرمي به -3 .است قرار بر معناداري...  
PDF اصل مقاله (627 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_206_91aaa11ff143f48f28f7... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  روش تحقیق توصیفی هدف این پژوهش بررسی چالش های ورزشی، رؤسا ا و معاونین وزارت ورزش، رؤسای فدراسیونجامعه آماری شامل کلیه رؤس 39ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته...  
PDF ارزیابی نقش و عملکرد رسانهها بر توسعه گردشگری ورزشی در استان... http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_3552_49bbd42ec022098449114f8... ۱۳۹۸/۵/۲۳ -  است شده استفاده) مربوطه متخصصان و کارشناسان پوشش و ورزشی رویدادهای زمینه در اخبار دقیق و سریع پخش و رسانی اطلاع لفهمؤ دو جز به داد اننش نتایج. است شده گرفته...  
PDF تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5850_dcf12a4de43bbb... ۱۳۹۸/۵/۲۱ -  طور .(5102، 1اهمیت فراوانی پیدا کرده است )ماتیو دي سنتی اکثر بینندگان برنامه ها ، اخبار و فیلم هاي ورزشی را از طریق تلویزیون هاي خانگی تماشا می کنند. با ظهور وسایل دیجیتالی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.