نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۸,۸۸۴ نتیجه (۱.۷۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لکان / سال دوم / شماره چهارم /بهار1931 نقش ماهواره در جنگ نرم و اشاعه... http://pellekan.info/FileAddr/Content22139104075124.pdf ۱۳۹۲/۸/۷ -  جنگ نرم و اشاعه فحشا و تزلزل بنیان خانواده/ احمد داعی مغرب به افق تهران، برنام هها یشـان را قطع و اذان پخش کردند؛ آن روزها در صدا و سیمای ما همه حرف این بود که آیا صدای...  
PDF مشاهده روزنامه http://zaferannews.ir/wp-content/uploads/2019/.../zaferan557.pd... ۱۳۹۸/۹/۲ -  او گفت: در زمینه برندسازی نیاز به یک برند داریم تا زعفران ایران با یک نام و نشان ملی صادر شود. مهندس احتشام افزود: شورای ملی زعفران این کار را انجام داده است...  
PDF نامه پژوهش فرهنگی-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/files/downloads/faslname7.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  همایون (دانشگاه تهران)ابراهیم فیاض :مشاوران علمی محمد رجبی، تردکدکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادي، دکتر مجید توسلی، عبدالله بیچرانلو،دکتر ناصر باهنر، دکتر محمود...  
PDF راهنمای تهیه و تنظیم مقاله-بنیاد پژوهش های اسلامی http://islamic-rf.ir/mishkat/mishkat112.pdf ۱۳۹۴/۲/۷ -  مند به مطالعه كند. ذهن خواننده را آماده و علاقهتا : در بدنه اصلي مقاله بايسته است اهميت و ابعاد مسئله و نيز آراء دربارة آن به خوبي بيان و بدنه اصلي  تجزيه و...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36104 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  45/71 ë نیمه شب شرعی 01/32 ë اذان صبح فردا 44/4 ë طلوع آفتاب فردا 70/6 71 03 تهران مدیرمسئول: محمد فاضلی سردبیر: داوود محمدی نمابر: 45216788 تلفن: 02716788 روابط...  
PDF اینجا-دانشگاه صنعتی شاهرود http://2nsco.shahroodut.ac.ir/.../r_16_181112211209.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۴ -  ملی کنترل و بهینهین دوم اذان مغرب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح اوقات شرعی روز 2۱:۹۰ ۵3:۰۰ 02:0 ۷۵:8 )۹۷/4۱/32چهارشنبه ( ۰۱:۹۰ ۵3:۰۰ ۹2:0 ۱۱:۵ )۹۷/4۱/82(شنبه...  
PDF مدل برنامهریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی http://jte.sinaweb.net/.../article_49115_1e429f28a4a721c5ddcfb5... ۱۳۹۷/۲/۸ -  بسیاریاهمیت بار و مسافر از ییدر انتقال و جابجا مهمی نقش جنوب –تهران عات . بر اساس اطلاکندیمایفا را پایتختبنادر جنوب کشور به در سال کشور جنوب یلیماه در محور ر...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../303-1394-09-15 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  وی ادامه داد: واگذاری اراضی به طرح های غیر کشاورزی بزرگ در سطح استان نیز در قالب یک کمیسیونی است که ریاست آن با شخص استاندار است که در آن کمیسیون نیز امور اراضی...  
PDF بررسی شباهت منار جنبان مسجد پا منار سبزوار با منار جنبان اصفهان http://memarishenasi.ir/files/.../r_90_181122113956.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  است و در واقع این منارهاذان می ی مسجد دانشگاه تهران.شود. مانند دو منارهته میگوید باز هم مناره ساخی بلندگو اذان میکه موذن در پشت میز خود و بوسیله بندیپیمون ش ار نی...  
PDF مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان http://stc.iauzah.ac.ir/.../مقررات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی... ۱۳۹۶/۲/۴ -  گونه ای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوه نمایی ننماید 3ـ 2 ) لباس زیر به تنهایی و یا لباس های رکابی و حلقه ای که قسمتی از بدن مشخص می شود باید خودداری گردد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.