نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۸,۸۸۴ نتیجه (۰.۳۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست مطالب / صفحه-وزارت کشاورزی http://tarvij.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2195e40-c34a-... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  لازم به ذکر است در این مراسم که با حضور رییس شورای زکات استان تهران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، امام جمعه دماوند و دیگر مسوولان شهرستان و شهر...  
PDF نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1075126.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  گردشگر یملل مختلف نشان م انیمرا در یشکل از گردشگر نیدمت و رواج اق یا به گونه کیهر ،ی( مومنآن است دیمهم در بازتول یاو حلقه یجامعه صنعت ریناپذ ییو همزمان جزء جدا...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  دهد مي شكل راستا هاي هنجاري به توجه با و ها رسانه هنجاري هاي نظريه اساس بر و است متفاوت جامعه منظا اساس بر را ها رسانه عملكرد نبايدهاي و ها بايد توان مي ها آن بر...  
PDF  دریافت مقاله-پژوهشکده فرهنگ و هنر http://iic.icas.ir/image/Journal/Article/No24/6.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  از این رو بسیاری از عناصر هوّیت بخش شهری که تاریخ و پیشینه و شخصّیت شهر را در خود داشت به مرور از میان رفت و شهرها در پرشتاب ترین دگرگونی تاریخی تا آن زمان، شکل...  
PDF گزارش عملکرد سال 1395-پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات https://www.ricac.ac.ir/uploads/editor/2019/.../1145461395.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  والدین مطالعه را آموزان متوسطه تهراني بر دانش استفاده فرزندان از اینترنت و ارزیابي کارآیي این راهبردها دکتر علیرضا دهقان دکتر محمود شهابي 31/ 000/ 000 002/...  
PDF » شماره 378-شکوفه های زیتون http://sh-zeitoun.ir/archive/378.pdf ۱۳۹۴/۸/۷ -  که آشوبگران توانستند کنترل سفارت انگلیس در تهران را در دست بگیرند و در آنجا آتش به پا کنند، نشان می دهد که دولت ایران الزامات بین المللی خود را بطور جدی رعایت نکرده...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1302_634763922829687500.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  درحالي اين و است قطع گذشته روز از البرز استان كاربران اينترنتي ارتباط - مهر اين به شفافي پاسخ نيز البرز استان مخابرات و دانند مي قطعي اين دليل را البرز و تهران مخابرات...  
PDF اصل مقاله (836.54 K)-دانشگاه تهران https://ijar.ut.ac.ir/.../article_73471_328229bb60951ac3bf746c4... ۱۳۹۸/۹/۶ -  دادهر قرامورد مطالعه شهر تهران 41و 21 واقع در مناطق در مساجدِ را زنان سالمند اجتماعي های خود عملکردچگونه و بر اساس کدامیک از مساجد های محوری پژوهش اين است که...  
PDF متن کامل [PDF 484 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-283-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  الگوی سیاست فرهنگی ‬ تر زنان در حوزه به کنترل بیش ماعی و اخلاقیاجت بخش خصوصی در ی‬ی دولت و کمینه‬ی زنان الگوی دولتی با دخالت بیشینه‬جمهوری اسلامی ایران درباره...  
PDF نهاد حکومتی حسبه در فقه مقارن و مقررات ایران-طراحی و پیاده سازی، مرکز... http://dadsara.eadl.ir/.../6- momen.pdf?ver=1394-05-19-183542-2... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  این رویکرد دو گانه موجب شــد که در میان فقهاى اهل سنت، موضوع حسبه و امور حسبیه رنگ و بوى حکومتى به خود گیرد و در مباحث مربوط به حکومت مورد پژوهش واقع شود. از این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.