نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۸۰,۲۱۰ نتیجه (۰.۱۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نبرد استقلال تهران و خوزستان برای ایستادن در صدر جدول-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2827/p02827213090091.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۶ -  اما در سوی دیگر این میدان استقلال تهران قرار دارد که نشان داده به سختی صدر جدول را از دست می دهد. در هفته های گذشته هم تیم های دیگر ثابت کرده اند که در صورت...  
روزنامه كيهان95/2/21: آغاز پروسه تغييرات در كادر فني تيم فوتبال... http://magiran.com/npview.asp?ID=3356049 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  مظلومي: با قدرت به کارم ادامه مي دهم درست سه، چهار ساعت پس از مصاحبه مقداد نجف نژاد، سايت باشگاه استقلال تهران گفت وگويي با پرويز مظلومي انجام داد و در آن اين مربي...  
مقاله بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در... https://www.civilica.com/.../Paper-MANACC01-MANACC01_182=بررسی-... ۱۳۹۷/۴/۲۱ -  نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 الی 1394 می باشد. نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که استقلال...  
PDF تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بورس اوراق بهادار... http://ensani.ir/file/download/.../1563693875-10125-9-33.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۵ -  هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادرتهران مي باشد آيابالابودن كيفيت حسابرسي ميتوانداعتباربخشي به صورت است به اين سوال پاسخ داده شود كه هاي مالي راافزايش دهد مديريت...  
مقاله بررسی تأثیر عملکرد شرکت قبل از عرضه عمومی اولیه بر افت قیمت... https://www.civilica.com/.../Paper-IMIIMAIEO01-IMIIMAIEO01_102=... ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تأثیر عملکرد شرکت قبل از عرضه عمومی اولیه بر افت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران عباس استقلال مطلق - مربی- استاد مرعو دانشگاه...  
PDF 13. نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در... http://ensani.ir/file/download/.../1544262652-10143-3-13.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۵ -  امل با قواي ديگر مي باشدخصوص در ارتباط و تع قانون اساسي، قوه مقننه، استقلال قوا، نهادهاي سياسي، قانونگذاري: واژگان كليدي نويسنده مسئول 1 .2731، تهران،...  
PDF نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه-دانشگاه علامه طباطبایی http://tssq.atu.ac.ir/.../article_9078_3c2c226be1fda86db5973e43... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه سیاستدخالت آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با...  
PDF اصل مقاله (773 K) بررسی وضعیت تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی باشگاه‌های... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3221_caae20d87857da2df7ef... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  ابزار تحقیق، 336باشگاه استقلال تهران تشکیل دادند که تعداد ها نیز ) بود. برای تجزیه و تحلیل داده4464( پرسشنامه تعدیل شده تاکتیک های بازاریابی ارتباطی ایزدی و...  
PDF سناریوهای همهپرسی استقلال کردستان عراق-دانشگاه مذاهب اسلامی https://irlip.um.ac.ir/article/view/70070/17181 ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  خواهند کرد؟ افزون بر این، روابط همواره نقشه استقلال بیشتر را در سر پرورانده 2991سال خواهد گذاشت. در پی ریتأثخواهی کردها آنکارا عامل مهم دیگری است که بر آرمان استقلال-تهران وپاشی...  
PDF نقش تاکتیک های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاههای لیگ... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_65915_4c7c375afc2cb481ae753c49... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  است گيـري عنـوان نمونـه و بـه روش نمونـه نفر بـه 663تحقيق، هواداران باشگاه ورزشي استقلال تهران بودند كه از بين آنها همبسـتگي پيرسـون و )ار توصـيفي و اسـتنباطي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.