نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۸,۷۷۲ نتیجه (۱.۸۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مهندس داداش با عملکردش ثابت کرد که می تواند http://www.eghtesadobimeh.ir/.../Eghtesadobimeh-046.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  این اخبار کاملا به روز و با ذکر منبع انتشار می باشد. از دیگر امکانات وبس��ایت میتوان به نمایش وضعیت آب و هوا ، اوقات شرعی ، احادیث ، قیمت ارز ، سکه ، نفت و...  
PDF دریافت مقاله-پایگاه تحلیلی بصیرت جویان http://basiratjooyan.ir/wp-content/uploads/1031.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۸ -  مبتنی بر پیشرفت فرهنگیاز این منظر، از یک سوی، طرح الزامات شرعی برنامه آن، مسأله گذران اوقات فراغت است و به همین جهت، و از مسائل حوزه های فرهنگی تحقق پیشرفت زی و مدیریت،...  
PDF نهاد حکومتی حسبه در فقه مقارن و مقررات ایران-طراحی و پیاده سازی، مرکز... http://dadsara.eadl.ir/.../6- momen.pdf?ver=1394-05-19-183542-2... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  632؛ همو، 0141، ج5: 68؛ فاضل هندى، 6141، ج2: 724؛ بحرانى، 5041، ج 12: 314(. 7-2. تعلیم احکام شرعى برخى عبارات فقهى حکایت از آن دارد که تعلیم احکام شــرعى گاهى اوقات...  
PDF اصل مقاله (1843 K)-دانشگاه هنر http://dam.journal.art.ac.ir/.../article_577_f329747d81875646e8... ۱۳۹۷/۶/۲۲ -  طبل کوچک یا «شیطانه»، معنایی ورای شر دارد که باید در متن فرهنگی آن را درک کرد. مشابه این مفهوم را می توان در شخصیت دلقک در مراسم بند بازی دید که به رغم تلاش...  
PDF  درسنامه دوره آموزشی توان افزایی زنان 4-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/dorsapax/userfiles/file/part4.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  بلامانع است منبع ل مطالب با ذکر نق.ی باشدم امور زنان و خانواده وزارت کشور فهرست مطالب پیش گفتار 1...  
PDF اصل مقاله (569 K)-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه http://islamicpsy.rihu.ac.ir/.../pdf_872_dce1de079a6eab192f1688... ۱۳۹۶/۹/۱۴ -  1 در تفریحات و اوقات فراغت )ع(بیت سبک اهل 92 زایی در زندگی(، در کنار وفور امکانات و بسـتر فراغتـی رهایی از وضع موجود و تنوع و نیز حرص و ولع شدید و...  
PDF رحیمی، غلامحسین عنوان مقاله: سرمایه‌های علمی تمدن اسلام و ایران-مرکز... http://4cp.olgou.ir/papers/113.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  بویژه می دهد ودر نتیجه به خبر اگر توجه کنیم که در ایران گسستی حداقل چهار قرن در حوزۀ علم و فناوری رخ داده است. از این رو در مد از میراث بر گیری روزآسرمایه های...  
PDF اصل مقاله 238.6 K http://www.jsi-isa.ir/.../article_38570_e9d5bcddcfc43e61595d014... ۱۳۹۹/۱/۱۶ -  همین درهم تنیدگی 4ان: شود )هم تر می ها پیچیده مدرنیته و همچنین در مواردي با بروز انقلاب اي اوقات موسیقی با سایر اجزاي فرهنگ که و گستردگی در ابعاد مختلف، باعث شده...  
PDF جلد دوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد دوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  تسا هدش انب نیا رد هک قرب نیا و دباییم ققحت هوسا یملاسا هعماج ،یملاسا تلود زا سپ و ؛ددرگیم یملاسا تلود ناهج رد زین و ملاسا ناهج رد یعیبط یرتسب رد اهندمت مامت...  
PDF طراحي و تدوين برنامه ملي انس با مساج-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/23914.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  مردم به مسجد می یاسهیمقا لیلو تح هیتجز ن،ییتب زیوجود دارد ون اتیوروا اتیمرتبط با موضوع که به وفور در آ یمنابع نقل یعلم به یو معنو یمادّ ،یو مکان یمردم در مساجد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.