نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۶,۰۸۷ نتیجه (۱.۷۸۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ایران سیما پخش زنده
جست و جو تنها برای  ایران سیماپخش زنده
نتایج علمی
  PDF مسئولیت بینالمللی قطع پخش ماهوارهای شبکههای تلویزیونی ایران از منظر... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  ملل علیه دولتی اعمال نشده است و فرانسه کایگلستان، آمرانبوده و کشورهای چندجانبه ای رسانههای اعمال کنندگان تحریم علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ژهیوبهای را...  
  PDF اصل مقاله 900.63 K-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران http://imrl.arc.irib.ir/.../article_103812_b449b9869389ad5f71ed... ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  ملل علیه دولتی اعمال نشده است و فرانسه کایگلستان، آمرانبوده و کشورهای چندجانبه ای رسانههای اعمال کنندگان تحریم علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ژهیوبهای را...  
  PDF مسئولیت بینالمللی قطع پخش ماهوارهای شبکههای تلویزیونی ایران از منظر... https://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  ملل علیه دولتی اعمال نشده است و فرانسه کایگلستان، آمرانبوده و کشورهای چندجانبه ای رسانههای اعمال کنندگان تحریم علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ژهیوبهای را...  
PDF اصل مقاله (821.91 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://res.ssrc.ac.ir/.../article_1776_c0762af3a626d71555cf9b9... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  افزار آماری تأیید شدی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرمو روای گرفت تصمیم به ر ب ،و وابستگی به تلویزیونبازی از تماشای پخش زندةشده ادراککیفیت اثرکه نشان داد آموس وامل...  
PDF اصل مقاله (377 K) نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دوره... http://mediastudy.ihcs.ac.ir/.../article_2849_9b29c0e7fdd0bf30e... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  و بطور مستقیم و زنده از شبکه اسـی و ها در فضاي سیمناظره. رادیویی و تلویزیونی جمهوري اسلامی ایران پخش شد ri.ca.tu@rignahaJ ( نویسنده مسئول)استادیار گروه علوم سیاسی...  
PDF اصل مقاله (401 K) نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دوره... http://mediastudy.ihcs.ac.ir/.../article_2849_88bb9b79537e163a9... ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  رادیویی و تلویزیونی جمهوري اسلامی ایران پخش شد هـا و ها، گـروه هاي جریانگیريهایی گسترده و متنوع یافت، از موضعاجتماعی بازتاب ها به شعار کار رفته در مناظرهها و...  
PDF 1  اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 1 شهریور 96 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/96/6/96-6-1.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  منطقه را شناسایی کرده ها با مفهوم آب ای برای استفاده از آب سبز ندارند. باید ابتدا استانبرنامه ریزی کنند.ایران از کمبود منابع آب در رنج است. آب باران یا همان آب سبز منبعی...  
  PDF دریافت ماهنامه داخلی شماره 162 پست بانک ایران-پست بانک ایران https://www.postbank.ir/.../showattachment.aspx?id=73&mId=1... ۱۳۹۴/۵/۸ -  بنابراین گزارش: در این نشست سیدعباس پورهاشمی رئیس مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار داشت: خدمات پست بانک ایران در روستاها بسیار ارزشمند است و...  
PDF اصل مقاله 288.65 K-دانشکده صدا و سیما http://jiscm.iribu.ac.ir/.../article_93450_ff7bd4e6ac0af15ae3d9... ۱۳۹۸/۹/۲ -  واژه های کلیدی: پخش زنده، نمایِش تلویزیونی، ریچارد شکنر، بلا بالاش 1- عضو هیأت علمی دانشكده رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما moc.liamg@1791irazan 06...  
PDF تحلیل پروپاگاندای شبکهی تلویزیونی صدای امریکا در قبال جمهوری اسلامی... http://journals.sabz.ac.ir/.../browse.php?a_id=68&slc_lang=... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  روز این شبکهکار کرد. پخش تلویزیونی ساعت پخش رادیویی آغاز به آغاز ی خبری فارسی صدای آمریکا) با یک ساعت پخش زنده روزانه تحت عنوان شبکه۵۹۸1 ی های کلان دولت آمریکا اقدام...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.