نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۵,۹۱۷ نتیجه (۱.۷۸۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ایران سیما پخش زنده
جست و جو تنها برای  ایران سیماپخش زنده
نتایج علمی
PDF شماره : 2422 https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2422.pdf ۱۳۹۷/۲/۳۱ -  صورت گرفت؛ همچنین تولید وپخش انیمیشن و موشن گرافی ازشبکه های مجازی و سیمای اصفهان ، برنامه رادیویی جاری حیات برای پنجمین سال مستمر و نیز برگزاری کلاس های آموزشی ویژه...  
PDF برگزیدگان سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا.pdf-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://farabih.tums.ac.ir/.../برگزیدگان سومین جشنواره دانشجویی ... ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  ج ن می سو ه ام ه ن یژ بار  دیگر  روز شانزده  آذرماه  فرارسید.  این  روز  بر  اساس  واقعه ای که 36 سال  پیش  در  دانشگاه  تهران روی  داد  به  نام  ایرانی  انگیزه مضاعفی باشد برای تلاش بیشتر ...  
PDF حرکت‌در‌مسیررهبری‌مشکلات‌را‌حل‌م‌یکند-آستان قدس رضوی https://www.aqr.ir/.../ShowFile.aspx?ID=b014a500-6d75-4ca4-a4e1... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: واقعیت آن است که امروز، آنها نمی توانند وارد کاری شوند که ایران مخالف انجام آن باشد.وی ادامه داد: در چنین شرایطی باید دقت...  
PDF ضعف های برنامه های گفت وگومحور دینی سیمای جمهوری اسلامی ایران بر... https://jisr.ut.ac.ir/.../article_64408_7f87803577beb0bb303c4c5... ۱۳۹۷/۲/۸ -  ..ایران اسلامي جمهوری سيمای دیني وگومحور گفت های برنامه های ضعف از دید مخاطبان یماس دینی وگومحور گفت های برنامه های ضعف واکاویاهمیت شک، بی است. کوتاهی نسل جوانبعد...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  امیلد اسلت بلا ارائلۀ دیدگاه هلا و نظلرات سلازنده و همچنیلن ایده هلای تحول بخلش خلود یاری رسلان خادملان خویلش در مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد باشلید. بلر خلود...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../422-1395-02-20?Itemid=0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  قبول واقعیت های جاری در جامعه هوشمند ایران امروز نیستند. آنان هنوز با همان ابزارهای تجربه شده در پی اهدافی می کوشند که نتایجی با حاصل جمع صفر را برایشان در همه زمینه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  رائه کردندگزارشھای خود را ا تمدنی مرتبط با مشاھیر فرھنگ و تمدن اسلام و ایران به کتابھای درسی، ھم در سطوح عمومی و ھم سطوح دانشگاھی دادند و ردازی و فعالیت ھایی که...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1314_634776877676250000.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  . كرد چاپ را خبر اين آشتي شد محول نصيري به پست استراتژيك هاي برنامه بر نظارت • استراتژيك هاي برنامه ناظر عنوان به را نصيري مجتبي پست شركت مديرعامل - ايران پست شركت...  
PDF شاهراه گذر از تور مزایی-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/.../jaaaaaaaar 16.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۹ -  همچنین شما می دانید ما بزرگ ترین سنگر مبارزه با مواد مخدر در منطقه بودیم و جمهوری اســلامی ایران بوده که با چهار هزار شــهید از نیروهای عزیز و جان برکف خود در...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 15 MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../farhangnameh-mosighi-malolan-... ۱۳۹۸/۹/۲۴ -  مروج قـرآن ، دارد. چون به همه کشورهای اسلامی قاری سرشارمروج قرآن درآمدی فرستد. کند و به کشورهای غیر اسلامی نوازنده و خواننده می می شود بلکه به ریزی کرده که کسی به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.