نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۶,۰۸۷ نتیجه (۱.۶۰۳ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ایران سیما پخش زنده
جست و جو تنها برای  ایران سیماپخش زنده
نتایج علمی
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/18962 ۱۳۹۵/۹/۱ -  برنامه ای است که به مسائل مختلف علوم انسانی می پردازد و هر هفته چهارشنبه شب ها از شبکه 4 سیما پخش می شود. برنامه این هم��ه «زاویه» با مناظره ای با عنوان «موس��یقی...  
PDF نامه فرهنگ آذربایجان شرقی 3-معاونت مطبوعاتی http://azarsh.farhang.gov.ir/.../289748_orig.pdf?t=635767117346... ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  جنگل های درهم تنیدة آفریقا ]پخش تلویزیونی[. تهران: شبکة سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران. استناد به منبع اینترنتی: detaredef eht rof esac A :gnirahS peeD .)3002( divaD...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE.PMG-MGT-CNT-02-V1.0_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  است بلامانع )ایران سکوهای فناوری اطلاعات و سامانه های چندرسانه ای گروه –پژوهشکده فناوری اطلاعات میزان تولید یابيارز یارهایمع و هاشاخص يیشناسا: نام گزارش هاآن...  
PDF اصل مقاله (176 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_409_768ed07f4f81d8577... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  با شنیدن ا در ابتدا هزینه داشتن . ادامه آن پخش زنده یا با تاخیر تلویزیونی ورزش ها، با استقبال بی نظیري مواجه شد جذابیت رویدادهاي . تلویزیون داشتندها یک تلویزیون، براي...  
PDF دریافت نشریه-حلقه وصل http://www.hvasl.ir/sites/default/files/pdf/.../615713809.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  «ما می توانیم»، وجه مشکلات و وجه راهکارها ارائه شده بود که به این وجه سوم کمتر پرداخته شده بود. پس از سخنان عباسی مستند «نبرد خاموش» پخش شد و سپس از دست اندرکاران این...  
PDF طبقه بندی محوری محصوﻻت ایران بر اساس 2.veR,CPC-مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_cpc_rev2__j1.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۷ -  کشور و متولی آمار عنوان بهایران مرکز آمار المللی بیني ها بندي طبقه استفاده از هماهنگی در ایجاد منظور بههمین راستا در داده است و توجه خاص قرار ي آماري را موردها بندي طبقه نمودهاقدام...  
PDF 10-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1396/7/25/pdf/10.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  برنامۀ «به اضافۀ مستند» امشب، 52 مهرماه، ساعت 03:02 ا ز شبکۀ «مستند» سیما پخش خواهد شد. بازپخش آن هم روزهــای چهارشنبه، 62 مهرماه، ساعت 9 و جمعه، ۸2 مهرماه،...  
PDF دانلود فایل : اخبار برگزیده رسانه های همگانی - دوره دوم - شماره بیست... http://www.uswr.ac.ir/.../basteh_khabari21_16-22mordad.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۶ -  سخنانی، به ظرفیت .تربیت بدنی اشاره کرده و آن را یکی از عوامل پویایی دانست ا بتوان از تمام استعدادهای تشته باشد دکتر عرب گفت: دانشگاهی سرزنده و پویاست که دانشجویانی...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-PMG-MGT-CNT-08-V1.0_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  برپیوست فرهنگي جویشگر بومي نام گزارش: چکیده در این گزارش ابتدا کلیات و مبانی نظری پیوست فرهنگی بررسی شده است که شامل هستی شناسی ایرانی، مدیریت فرهنگی و توسعه فرهنگی...  
PDF وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشت ههای ورزشی در شبک ههای سیما ازدیدگاه... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjImX2Fj... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  ای در حوزه ورزش، پخش مسابقات ورزشی به سه گونه تقسیم شد: پوشش زنده یا تأخیرى رشته های ورزشى مانند: TROPSORUE,TROPS+LANAC+TROPS . کانال های اختصاصى رشته های ورزشى مانند:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.