نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۸,۴۵۸ نتیجه (۰.۷۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/25232 ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  فن خال یک فاجعه بود؛ اندیشه های این مربی که در باشگاه های بزرگی همچون آژاکس، بارسلونا و بایرن کار کرده و با آژاکس جام قهرمانان اروپا را به دست آورده بود، با...  
PDF اصل مقاله (466 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_985_32f212e217a5396d21cef2242... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  ردملـل متحـد گـام بـردا ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل ییانجام رسالت قضامسیر بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت...  
PDF پاسداریاز حقوق فردی: تحلیلرأیدیوانبینالمللیدادگستریدر قضیﮥگینهعلیهکنگو http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_985_32f212e217a5396d21cef2242... ۱۳۹۵/۱/۱۲ -  ردملـل متحـد گـام بـردا ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل ییانجام رسالت قضامسیر بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت...  
PDF اصل مقاله (466 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../pdf_985_32f212e217a5396d21cef2242a16d... ۱۳۹۶/۳/۱۶ -  ردملـل متحـد گـام بـردا ییقضـا یخود بـه عنـوان رکـن اصـل ییانجام رسالت قضامسیر بارسـلونا کورفـو، کانـال چون یوانديحقوق بشريدر آراتوانیمیرا به خوبیواندییرسالت...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://piaj.sbu.ac.ir/article/download/25012/7404 ۱۳۹۷/۸/۹ -  بارسلونا به عنوان مرکز کاتالونیا، یکی از قطب های مهم فرهنگی و هنری اروپا محسوب می شود. استقلال طلبی کاتالان در نگاهی اجمالی، مبتنی بر این نظریه است که کاتالونیا...  
PDF ri.DIS.www rA ihc ev S fo DI ...تهیه تقویم گردشگري شهراصفهان ... http://research.iaun.ac.ir/pd/gandomkar/pdfs/PaperM_6420.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  بعضی از مطالعات انجام گرفته در این زمینه نیز که بیشتر به افزایش سوي محققان به این امر نشده اند، قادر به داشته هاي افراطی دما و افزایش بارشهاي شدید و نظایر آنها...  
PDF [دانلود با لینک مستقیم] دانلود با لینک مستقیم http://dl.pars-disa.ir/.../Experssionism[www.pars-disa.ir].pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مصادیق -6 82 ، (آنتونیو گائودی) 5191بارسلونا –ازامیلا ک –1- 6 92 آنتونیو گائودی )، ساگراد فامیلیا(کلیسای خانواده مقدس –2 – 6 13 آنتونیو گائودی بارسلونا،–پارک...  
PDF  -کف سازی ساختمان – پارس دیسا http://pars-disa.ir/.../Experssionism[www.pars-disa.ir].pdf ۱۳۹۴/۹/۵ -  مصادیق -6 82 ، (آنتونیو گائودی) 5191بارسلونا –ازامیلا ک –1- 6 92 آنتونیو گائودی )، ساگراد فامیلیا(کلیسای خانواده مقدس –2 – 6 13 آنتونیو گائودی بارسلونا،–پارک...  
  PDF 1 نـسوــــیزا ه لاســــتشم هرامش41 تشهبیدرا1396 ... http://nosazi.tehran.ir/Portals/0/Document/.../41.pdf ۱۳۹۶/۹/۷ -  دش هداد تیمها نادب ،مود یناهج گنج زا سپ و تسا هتشاد دوجو میمصت هک دش نیا هب رجنم ،لوپ راد اهدرایلیم و ههد دنچ تیمها ناگدنریگ هب هک یدراوم ،دنیامن کرد ار یرهش طیحم...  
PDF ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینهگرا-دانشگاه الزهرا(س) http://jlr.alzahra.ac.ir/.../article_1841_f805d56e692c7eb435363... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  2 اشهاره ههای تعجبهی بها جمهلات پرسشهی مشهابه تفاوت سهاخت به، نخست در بخش حاضر سهخن تعجبهی ای هه شناسهان غربهی از سهاخت های مختلف زبهان از تحلیل گاه آنشود و می...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.