نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۸,۴۵۸ نتیجه (۱.۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  در همین راستا شبکه هایی همچون شبکه نسیم با محوریت ها به دلیل رویکرد تامینی در ارتباط تنگاتنگ با آرشیو طنز، نشاط و سرگرمی راه اندازی شده است و این شبکه د. لذا...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline1201-3.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱ -  تـسا هدـش هدافتـسا انبم تفص درکيور یلیلحت لداعتم تروـص هب یرهـش یاه نوناک رد تیعمج رارقتـسا هک تـسا یفرط زا .تـسا یا هـشوخ تروص هب تیعمج عيزوت و دنا هدـشن عيزوت...  
PDF نسخه PDF-کیهان http://kayhanarch.kayhan.ir/911026/p07.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  حضور بیش از یکصد هزار تماشاگر است که سبب می شود فوتبال راه خود را از سایر ورزش ها جدا کند و به صنعت متصل شود. حالا تصور کنید که دیگر خبری از تماشاگر در فوتبال...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/jufile?issue_pdf=1799 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ر اولیۀ آن، ذکر کلمه همان، اگر مطلب در همان صفحه در صورت تکرار منبع بلافاصله پس از ذک  باشد، به همین اکتفا و در غیر این صورت، پس از ذکر کلمه همان، درج...  
PDF اصل مقاله (1009 K) تحلیل ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقه مرکزی... https://jurbangeo.ut.ac.ir/.../article_64433_142c82512d61250112... ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -  می تحقیق وی های یافته و استفاده کرده است. نتایج 3002پیشنهادی مک میلن در سال علـت بـه بارسـلونا یشهر کلان منطقة فضایی ساختار. است سازگارتر یچندمرکز مدل یک با 5002 تا...  
PDF فایل مرتبط 1 986.13 KB فایل مرتبط 1-صدای افغان (آوا) http://avapress.com/images/docs/files/.../nf00107018-2.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۵ -  او در گفته هایش با این روزنامه بریتانیایی به صراحت از موضع خصمانه اش در قبال افغانستان تحت عنوان «جنگ نیابتی هند و پاکستان» در زمان ریاست جمهوری اش یاد کرده و...  
PDF اسیر جاده ها نشوید https://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2679.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ -  این اقدام، جهان به اصطلاح متمدن غرب را در بهت و حیرت فرو برده است. در جریان تیراندازی (جمعه) به دو مسجد در نیوزیلند ،۰۴ تن از شرکت کنندگان در نماز جمعه کشته...  
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF اصل مقاله (197 K)-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://dorredari.iaun.ac.ir/.../article_13334_f685ba9bc110ad6ce... ۱۳۹۵/۱/۲۶ -  شناختي آورده ( طي انجام پژوهشي دربارة غم از ديدگاه زبان6891هايي را كه بارسلونا )( استعاره4002كوكسس ) اند از: غم پايين است؛ غم تاريك است؛ غم نبود گرما است؛ غم نبود سرزندگي...  
PDF PDF کل صفحات-https://asemandaily.ir https://asemandaily.ir/daily/pdf/591.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  سناریو پیش روی دیگر آن است که کره شمالی، با تکیه بر اهرم مذاکرات، از تاکتیک برد ـ برد پیروی کند و با ارائه پیش شرط هایی غیرهسته ای در ازای توقف فعالیت های هسته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.