نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۱,۳۲۵ نتیجه (۱.۷۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مغایر قانون اساسی-شهرداری مشهد https://zone3.mashhad.ir/parameters/.../Shargh 21-9-95.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مســتقیم با دولــت جدید آمریــکا به حرکت درآورده که...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  اند گشته حاضر تحقیق های داده آوری جمع راهگشای اسنادی و ای کتابخانه روش دو سان بدین. است ایرانی جامعۀ ورزش، این. است آن ساز هویت کارکردهای از جامعه عمومی های حوزه...  
PDF نام خانوادگی دانشجو: زینال زادهنام: امین عنوان پایاننامه: ارائه یک... http://www.alghadir.ac.ir/images/Library/thesis/11004.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  با RCLاولویت وزنی و یع شرکت تراکتورسازي ارومیه اطلاعات لازم جمع بررسی اسناد و مدارك موجود در واحد مهندسی صنا آوري گردیده است. اطلاعات جمع آوري شده مبناي محاسبات...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  همه باید چالشی را که ما پیش رو داریم را درک کنند و چالش اصلی ما یک مســابقه دو صد متر کوتاه نیســت و ما با یک چالش ماراتن گونه ســروکار داریم که جام ملت های...  
PDF شماره 3500 شنبه 4 خرداد-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1398/3/2/151861_388.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  زندان هاى استان اصفهان خبر داد 3 5 شایعه حضور قطبى در شایعه حضور قطبى در سپاهان و سپاهان و تراکتورسازىتراکتورسازى دد! لیس بود. ود، کمک 8نى 8102 فت لژیونر شور،...  
PDF متن کامل [PDF 478 kb]-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2202&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  هاي رتبه آهن و تراكتورسازي، تيم شيراز، چهار تيم رتبه اول، و ذوب سپاسي مقاومت هاي اول تا سوم را خوزستان، رتبه و فولادهاي سپاهان، پرسپوليس شد تيمبيني ميمبناي...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/11/final-web-1032.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۵ -  کردن زمینه ثبـت ملـی این خانـه با ارزش هسـتند. ایـن صحبت هـا در حالـی مطـرح شـده بودنـد که بعد از گذشـت حدود سـه ماه فرهـاد نظـری، مدیر کل دفتـر ثبت آثار تاریخـی...  
PDF خصوصی سازی به سبکا یـرانی http://karaye.ir/wp-content/uploads/pdf/karayi25.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  2- مطالب منتشر شده لزوما بیانگر دیدگاه های این نشریه نمی باشد. 3- کارایی در ویرایش و تلخیص مقالات ارسالی با نظر صاحبان اثر آزاد است. ماهنامه کارایی . سال هشتم .  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره هفت)-سازمان بسیج دانش آموزی http://esfahan.beest.ir/sites/.../asnad-7(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۹ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF دانلود pdf روزنامه سه شنبه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2019/04/434.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  وی در رابطه با مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در استان اضافه کرد: سرمایه گذاری خارجی در کشور تابع قانون، آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.