نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۶۸,۲۱۷ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Calendar-NCKIA01=همایش-ملی-نقش-خرا... ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی مراجعه فرمایید. حوزه های تحت پوشش:  
نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان-مرجع دانش https://www.civilica.com/Calendar-KOMED19.html ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ -  جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید. حوزه های تحت پوشش: اپتومتری برگزار کننده: انجمن اپتو متری خراسان شهر برگزاری: مشهد محور علمی...  
معرفی جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... http://www.sid.ir/Fa/.../information.aspx?ID=12 ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  نظام جامع مستندسازی و انتقال تجارب مدیریتی بخش آب استان با هدف ظرفیت سازی سازمانی در شرکت سهامی آب منطقه¬ای خراسان شمالی (در حال اجرا) طراحی و تدوین راهکارهای سرمایه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150907152031-9913-62.pdf ۱۳۹۴/۹/۸ -  بررسی حاضر تا حدودي ازمی زمان حکایت دارد؛ رونق نسبی همان راهی که امام رضا )ع( از طریق آن به نیشابور وارد شد. هـاي شاهراه خراسان، ایالـت قهسـتان، ایالـت قـومس، راه...  
معرفی جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد... https://www.sid.ir/fa/.../information.aspx?ID=12 ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  نظام جامع مستندسازی و انتقال تجارب مدیریتی بخش آب استان با هدف ظرفیت سازی سازمانی در شرکت سهامی آب منطقه¬ای خراسان شمالی (در حال اجرا) طراحی و تدوین راهکارهای سرمایه...  
PDF ارزیابی توانهای اکولوژیکی و پهنهبندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی... http://gps.gu.ac.ir/.../article_5384_30aec8515458d9ee4dca6f8c7f... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  اين ها را از دوش کشاورزان و باغمحیطی، آفات و بیماريهاي هاي مرتبط با تنشهزينه يابی اراضی مستعد کشت عناب در استان خراسان جنوبی، با استفاده يابی و پتانسیلتحقیق با...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140518151259-9943-59.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ -  گوناگونى در خراس ـان و در میان نو مس ـلمانان بس ـیار رواج یافت، به ط ـورى که به عنوان مث ـال در ای ـن زمان؛ یعن ـى اواخر حکوم ـت امویان بلخ، یکى از ش ـهرهاى خراسان،...  
فصلنامه مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان،-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/.../magtoc.asp?mgID=6758&Number=25&A... ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  com > فصلنامه مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان > فهرست مطالب سال هفتم، شماره 1 مشخصات نشريه آخرين شماره آرشيو شماره هاي گذشته جستجوي مطالب سايت اختصاصي تماس با نشريه...  
PDF مقایسه آماری توزیع درآمد در استان خراسان با کل کشور 1350 –... http://jpbud.ir/article-1-118-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است( درآمد یا هزینه)سطح نابرابری اقتصادی ر استان خراسان و کل کشور به تفکیک د( درآمد)در این تحقیق روند نابرابری هزینه برای این...  
PDF ٠سهشنبه ٢٣خرداد ١٣٨٥ سهشنبهها منتشر مىشود سالسوم ▪ شماره... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238707820101.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  و اسکو در مجلس ایسنا: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گلستان گفت: ایرنا: چهارمین کارگاه آموزشى ویژه زنان مددکار استاندار خراسان رضوى گفت: با جذب کامل اعتبارات روزنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.