نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹,۵۸۶ نتیجه (۰.۱۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله باغ های عمودی و تأثیر آنها در پایداری فضاهای شهری (نمونه موردی؛... https://www.civilica.com/.../Paper-ASUSC01-ASUSC01_275=باغ-های-... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  لذا فرآیند این مقاله به صورت توصیفی و پس از آن تحلیلی سعی در معرفی فناوری دیوار سبز، اهمیت و تاثیر آن بر فضای شهری و در انتها مزایایاجرای آن در کلانشهر مشهد دارد.  
دیوار-مقاله بررسی تاثیر مولفه قائم نیروی زلزله بر عملکرد سازه بتنی... https://www.civilica.com/.../Paper-ENGIN04-ENGIN04_081=بررسی-تا... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  از این رو هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر مولفه قائم نیروی زلزله بر عملکرد سازه بتنی با سیستم دوگانه ی قاب-دیوار بوده است. برای نیل به این هدف یک سازه 8 طبقه در...  
PDF منطقه نه 1394/3/27-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/neighborhoods/d4ae16e8a7.pdf ۱۳۹۵/۱/۱ -  طرف همسایه می شوند با برج هایی که هر چقدر هم سرشان را بالا بگیرند، باز نمی توانند پنت هاوس آن را ببینند و ازطرفی هم جوار می شوند با کوه هایی که تنها توانسته اند دیوار...  
PDF تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی مرزهای ایران در استان... https://sepj.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/51480/14212 ۱۳۹۸/۹/۲ -  01 :IOD ناشی از احداث دیوارهای مرزی محیطی تبیین مخاطرات بلوچستان)(مرزهای ایران در استان سیستان و ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،استادیار جغرافیای...  
PDF چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1043523.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  اندندادهارائه هاآنطراحی در این مطالعه چند نمونه سازه . استهتوسعه داده شدبراي این نوع دیوارها یک شیوه طراحی مومسان بر اساس عملکرد نیا نتایج مطالعات . اندشدهبه روش...  
PDF نشریه مهندسی سازه و ساخت علمی – پژوهشی یادداشت فنی: استفاده از دیوار... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1071192.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  www های قاب منظور پاسخ به ریسک سازهفوم بهاستفاده از دیوار متالیادداشت فنی: اف)اسولادی سبک (الف *2عتمداری، هاشم شر1گانهی یعل ایراندانشگاه فردوسی مشهد،...  
PDF rA ihc ev S fo DI ri.DIS.www     1931، يك، شماره چهارمسال... http://sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/7000013910101.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ..پانل مياني نازك بين دو بازشو در ديوارهاي عملكرد بررسي 61     1931،يك، شماره چهارمسال بيست و دانشگاه فردوسي مشهد نشريه مهندسي عمران  مقدمه و بدون شده...  
بررسي رفتار ديوارهاي برشي کوپل تحت اثر زلزله هاي ميدان نزديک-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=259875 ۱۳۹۶/۱/۴ -  مدار هاشم* آدرس: * گروه عمران، دانشکده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد چکیده: ديوارهاي برشي کوپله يکي از پرکاربردترين سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي در ساختمان هاي...  
PDF تلاش دیپلماتیک برای حل اختلاف ها در پشت دیوارهای بلند کوبرگ-روزنامه... http://shahrara.com/news/1393/9/3/pdf/8.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  مقام معظم رهبریکسی که نماز را( بدون عذر) از وقت آن تاخیر اندازد، به شفاعت من نائل نمی شود. پیامبر اکرم (ص)برای فردا... روزنامه مردم مشهد روزنامه فرهنگی-...  
روزنامه دنياي اقتصاد91/8/25: برپايي نخستين جشنواره ديوارنگاري در... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2623488 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  شهردار مشهد اضافه کرد: با توجه به اينکه نقاشي ديواري به عنوان هنر از گذشته هاي دور بوده است و به آثار تاريخي تبديل شده است هنر اين هنرمندان روي ديوارهاي شهر مشهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.