نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  روزنا روزنامه ارمان
جست و جو تنها برای  روذنا روزنامه ارمان
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/57.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  برخوردار استپژوهشي ـ علميهاي ارتباطي از درجه فصلنامه پژوهش (نگاري حقوق ـ روزنامه)استاد دانشگاه علامه طباطبايي دكتر كاظم معتمدنژاد (ارتباطات و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130617152423-9825-12.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۶ -  گردیده ثبت دوره این در رسانه اولین عنوان به «النهار گردید، پرداختن می منتشر مرتبه سه یا دو ماه، در ي را کها صفحه 61 محتواي این روزنامه . داد هاي هواشناسی تشکیل می...  
PDF مشاهده/دانلود-معرفی دانشکده روابط بین الملل http://www.sir.ac.ir/.../680569811iran_and_saudi_arabi_relation... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  رودهر روز بیشتر در آن فرو می برای عربستان در پی داشته تا حدودی بیشتر از قبل عربستان را دچار ضعف که عربستان برای علت شده است داوضاع نابسامان داخلی مزی .است کرده...  
PDF دوره آموزشی کارآفرینی-فرمانداری برخوار http://www.borkhar.gov.ir/dorsapax/Data/.../karafarini.pdf ۱۳۹۷/۴/۷ -  دنبال تحقق بخشیدن آرمان و چشم انداز خود هستند و در این راه پول فقط معیاري ج موفقیت شان نه هدف غایی فعالیت هایشان. اگر قصد شما از ورود به کسب و کار تنها کسب درآمد بیشتر...  
روزنامه اعتماد ملي87/11/17: بحران مالي و كاهش سلطه جهاني آمريكا-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?id=1802080 ۱۳۹۴/۸/۱۳ -  - نسخه چاپی مجلات مورد علاقه خود را با 15 درصد تخفيف مشترک شويد. - سرخط عناوين برگزيده روزنامه ها را تا سقف 50 عنوان در ايميل خود دريافت کنيد. برای بهره مندي از...  
  PDF خشونت در مطبوعات-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/2015/media.pdf ۱۳۹۴/۹/۴ -  نظر به اينكه مفاهيم و چارچوب نظري و عملي اين مدل، كمتر در منـابع نظري و تجربي مورد نقد قرار گرفته هاي مختلف مدل احتمال و جنبهاست، هدف از اين مقاله، معرفي ابعاد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100314-9616-245.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  جامعه است؟ » • .6(: 0931 تير 02 )5661، ش عمومي روزنامه آرمان روابطالهه محمدي، . «وگو با آرمان گفت 31 )8365، ش 02 سـال ،روزنامـه همـشهري محمدرضـا ريحـاني، . « دارد...  
PDF پر حجم دانلود فایل پر حجم پیش نمایش کتاب http://www.publiran.com/UploadedFiles/.../448LargeSize.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  تنش نك ـمم يزي ـچ هر شود، ندهيآ شدن تر يكتار و جينتا شدن ترننامطمئ موجب .(82: 4831، روزنا) رسد مي نظر به نيچن مك دست اي دهد رخ است بحران، شگفتي، تغييرات ناگهاني و...  
PDF پر حجم دانلود فایل پر حجم پیش نمایش کتاب-انتشارات تیسا http://www.teesa.ir/UploadedFiles/BookFiles/194LargeSize.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  تنش نك ـمم يزي ـچ هر شود، ندهيآ شدن تر يكتار و جينتا شدن ترننامطمئ موجب .(82: 4831، روزنا) رسد مي نظر به نيچن مك دست اي دهد رخ است بحران، شگفتي، تغييرات ناگهاني و...  
PDF کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت و فناوری، فصلنامه رسانه به... https://azargh.farhang.gov.ir/ershad_content/.../175506_orig.pd... ۱۳۹۶/۳/۱ -  موجود براي رسم نقشة استرا اي هاي عملكردي در يـك سـازمان رسـانه و بقيه شاخص كارت امتيازي متوازن تا رسم استراتژي . كشند در ايران به تصوير مي( روزنامة همشهري )مكتوب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.