نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۷۲,۸۴۸ نتیجه (۱.۸۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sm.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=516 ۱۳۹۴/۵/۶ -  رسانه ٢ روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنامه ایران - سلام ایران - ٧۵ وزارت كشور - اعتیاد اجباری سنگ بست مشھد به صورت رسمی افتتاح شد درمانمرکز...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx... ۱۳۹۴/۱/۸ -  رسانه ٢ روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنامه ایران - سلام ایران - ٧۵ وزارت كشور - اعتیاد اجباری سنگ بست مشھد به صورت رسمی افتتاح شد درمانمرکز...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://gdfa.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=516 ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  رسانه ٢ روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنامه ایران - سلام ایران - ٧۵ وزارت كشور - اعتیاد اجباری سنگ بست مشھد به صورت رسمی افتتاح شد درمانمرکز...  
PDF ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی 1392... http://ipsajournal.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjYmX2FjdGlvbj1zaG... ۱۳۹۵/۴/۲۶ -  کـر بازگشتی به رادیکالیسـم انقلابـی را تجربـه ایراناعتدال سیاست خارجی روبه دلیل ماهیت عمـدتاً بهـاین است که پدیده سیاست خارجی در کل بر فرض نگارنده پذیربر قواعد...  
نقش روزنامه هاي فارسي چاپ هند در انقلاب مشروطه ايران-پایگاه اطلاعات... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=107407 ۱۳۹۶/۲/۲۰ -  در هندوستان حدودا نوزده روزنامه به زبان فارسي چاپ و منتشر گرديد که در جنبش آزادي خواهي ايرانيان سخت موثر واقع شدند. اين پژوهش در نظر دارد روزنامه هاي فارسي زبان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=516 ۱۳۹۴/۱/۷ -  رسانه ٢ روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روزنامه ایران - سلام ایران - ٧۵ وزارت كشور - اعتیاد اجباری سنگ بست مشھد به صورت رسمی افتتاح شد درمانمرکز...  
PDF متن کامل (PDF)-پایش http://payeshjournal.ir/article-1-115-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  ابزار گرد روش کار:مواد و روزنامه ایران، جام جم، کیهان، رسـالت و اطلاعـات را در بـر 5 نسخه از 496های مندرج در تحلی محتوایی جامعه هدف شام کلیه پیام شود.عنوان مطلب...  
PDF جستـــــارهایی درباره پهــــــــــــــلوی اول http://eshragh.net/wp-content/.../جستارهایی-درباره-پهلوی-اول.pd... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  نیســت…».2در ســند دیگــر، در نامــه ای کــه مدیــر روزنامــه «ایــران» در تاریــخ 51/1/0131 بــه تیمورتــاش، وزیــر دربــار رضاشــاه، نوشــته و در آن خواســتار معافیــت...  
PDF روزنامة ندای جنوب؛ بررسی مواضع نخستین روزنامة مخالف قرارداد دارسی در... https://journals.ut.ac.ir/.../article_67014_d6d8944e1adc4c1239a... ۱۳۹۸/۹/۶ -  ایران است یپرسشدهد. در نوشتار حاضر کند و با رصد اقدامات انگلستان نقض مواد این قرارداد را انعکاس میمی بررسی این ،گویی به آن استصدد پاسخۀ روزنامه، درکه نویسنده با...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://piaj.sbu.ac.ir/article/download/23311/7145 ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  تأسیس مدارس جدید واکنشی بود به ناکارآمدی آموزش سنتی برای ورود ایران به دنیای مدرن. از این روست که در روزنامه های این دوره نیز این دغدغه به مثابه یک مسئله مطرح می...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.