نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF طبق نامه شماره 3/10013 مورخ 86/11/9 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت... http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/.../media 2.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  به رسانهفصلنامه ... آزاد است در حك، اصلاح و رسانهنيست و رسانهها لزوماً نظر نظرات مندرج در مقاله خذ بلامانع است.أبا ذكر م رسانهشود. نقل مطالب مطالب دريافت شده...  
روزنامه كيهان87/3/6: نقشه راه فتنه! بازخواني توطئه نشريات موهن... http://magiran.com/npview.asp?ID=1628889 ۱۳۹۵/۱/۱ -  - نسخه چاپ? مجلات مورد علاقه خود را با 15 درصد تخفيف مشترک شويد. - سرخط عناوين برگزيده روزنامه ها را تا سقف 50 عنوان در ايميل خود دريافت کنيد. برا? بهره مندي از...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 11MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../khat-brill-Tavanmandan.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۶ -  نیدفتر فرهنگ معلول ]به سفارش[ .۸۹۳۱ ، قم: توانمندان : نشر خصاتمش .ص۲۱۴ : یظاهر مشخصات 3-40-6126-226-879 : شابک پایف : یسیفهرست نو تیوضع ها ها و خطابه...  
PDF اصل مقاله (597 K)-دانشگاه تهران https://gmj.ut.ac.ir/.../article_66603_c123e1ace1d6722e276e4c4f... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  درباره سوگیري پرداخته ایم ، نظریات دنیس مک کوئیل7هال ه روزنامه هاي ضمن اینک. مواضع سیاسی متفاوت، تصاویر افراد را به شیوه اي متفاوت بازنمایی می کنند سراسري کشور،...  
PDF اصل مقاله (331 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_8880_9b85771e4e8b45b3f7a2... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  است شده انجام تهران گوناگون مناطق میان در در خبرگزاري و تلویزیون رادیو، روزنامه، اصلی جریان هاي رسانه استفاده اما ندارد هم با تفاوتی چندان متفاوت شخصی هاي ویژگی...  
PDF دریافت فایل PDF-دانشگاه تهران http://gmj.ut.ac.ir/Attachments/201282614279787.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  درباره سوگیري پرداخته ایم ، نظریات دنیس مک کوئیل7هال ه روزنامه هاي ضمن اینک. مواضع سیاسی متفاوت، تصاویر افراد را به شیوه اي متفاوت بازنمایی می کنند سراسري کشور،...  
PDF اصل مقاله 412.93 K http://www.jccs.ir/.../article_88052_477f19768d2fa37384096ae77b... ۱۳۹۸/۵/۵ -  1 نگاری علم بر ترجمه، انتقال توجه کرده، تمرکز روزنامهای که این مقاله به آن مس له مثابة فعالیت نگاری علم به های روزنامه توجهی به سایر نقش توجهی یا کم اطلاعات و...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره-دانشگاه علامه طباطبایی http://nms.atu.ac.ir/jufile?issue_pdf=1654 ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  گوناگون مناطق میان در در خبرگزاري و تلویزیون رادیو، روزنامه، اصلی جریان هاي سانهر استفاده اما ندارد هم با تفاوتی چندان متفاوت شخصی هاي ویژگی با افرادي میان ri.ca.arhazla@inatsabs...  
PDF تحلیل جامعه شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن-صنعتی اصفهان http://jas.ui.ac.ir/.../article_18419_1c57b45298c11d9df5e7102ec... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  باود » كميته اتحاد اسلام«قالب تش يلاتي نهضت .دادند سيس روزنامه جنگل در آن انع اس ميأخود را با ت ح ومات جنبش با سه گروه به مباارزه برخاسات، اول ساوم . هاا دوم...  
PDF اصل مقاله 402.5 K-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_35613_d9dcd464c851ff0fe88fd3d... ۱۳۹۸/۴/۲۰ -  ه به آرمان خاصی اعتقاد ندارند، همواره نگارانی ک دانند و روزنامه می های موثر سیاسی بیشتر بروز داشته است. این منازعه و تشتت در دوره گرایش، تلفیقی این دوباشد میان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.