نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۶۷ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجله حقوقی بین المللی http://cila.ir/portal/file/?140167/Law-Review-52.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  لذا مقالاتی که صرفا ًمروري بر مطالب موجود بوده و فاقد به ارائه و بسط مف ،مستدل نوآوري باشد یا با رویکرد نشریه تنظیم نشود پذیرفته نخواهد شد. مقالات دانشجویان دوره...  
PDF اصل مقاله (1620 K) شماره 1 مجله سپهر سپاست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم http://se.journal.qom-iau.ac.ir/.../article_522739_c4017a278580... ۱۳۹۵/۵/۳۰ -  دوم، شماره جلد، شماره صفحه نام) (شماره آيه (:شماره سوره)نام سوره ) :داده شوداي از قرآن استناد شده است، بدين صورت آدرس اگر به آيه .3 «و ديگران»خانوادگي يك نفر را آورده...  
PDF اصل مقاله (1006 K)-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_1576_5e426488c2d... ۱۳۹۵/۵/۲۹ -  یمعنا به مفهوم نیا. دادند بسط را آن »کراسنر استفان« و »روزنا مزیج« که گرفته ،یاجتماع یساختارها و روابط ،یباز شکل کنترل به گریباز کی ییتوانا داشتن )814-493 :7991 ,laH(.  
PDF پست مدرنیسم و مفاهیم کلیدی روابط بین الملل دولت، قدرت، نظام بینالملل... http://psi.saminatech.ir/WebUsers/psi/.../13981217235853-F.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  این شرایط، افرادی که میمی توانند با وارد کردن کد یک شبکه، به آن دسترسی پیدا کنند می هتای دولتت پستت متدرن استت بالا بردن آستانه تحمل جمع برای راحتی فترد، از دیگتر آرمان...  
PDF اصل مقاله (763 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_510647_d6e89465c283a96e7e5aa27c... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  شناسایی سبکهای مطالبی که در رسانه ها در ارتباط با پلیس کشور منتشر شده - از نظر جهت گیری مطالب.فوق بررسی تفاوت مطالب منتشر شده درباره پلیس در چهار روزنامه - مه های...  
PDF اصل مقاله (372 K) تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_1851_9c5fe47b2036b867db5a... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  دزنان شاخص بندی می گرد ، اشتغال(عالی و عمومی)زش آنها را به عرصه های خانواده، آمو و آنها را در دو شده در دهه ی اخیر پرداختهدر ادامه به شاخص بندی گرایش های فکری موجود...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1156-314238.pdf ۱۳۹۶/۸/۶ -  تألیف غلامرضا بهروزلک؛ که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي به چاپ رسیده است. اثر دیگر مقاله اي تحت عنوان «آرمان هاي انقلاب اسلامي در عصر جهانی شدن»،...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/74.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  علامش طباطبايي (حقوق ـ روزنامش دکتر‌کاظم‌معتمدنژاد و مديريت)استاد دانشگاه تهران (ارتباطات ‌اکبر‌فرهنگي‌دکتر‌علي استاد دانشگاه پوردوي امريکا (ارتباطات و هنرهاي خلاق)‌پور‌دکتر‌يحيي‌کمالي...  
PDF اصل مقاله (992 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_8218_70dd70eee41eb0663... ۱۳۹۷/۱/۳ -  است ارتباطات بودن طرفه چند یا طرفه دو در مهمی نقش همراه تلفن و اینترنت مثل اطلاعات و ارتباطات ایفا منطقه این در بشر حقوق و دموکراسی براي مبارزات در فضاي قرن...  
PDF تکنولوژی و امنیت سیاسی-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1040623.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  دهدبه سمت امنیت فکري سوق می قدرت . واند محیط را رام سازد و آرمان ها و اهداف خود را پیاده سازدتبه این معنا که انسان تا قدرت نداشته باشد نمی البته اینکه انسان در چه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.