نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۳۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود این مقاله فایل مرتبط 1-موسسه آینده روشن http://intizar.ir/images/docs/files/000001/nf00001175-2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  افواید و بسامد اینماهبی و م امین شیعی بر میوان این رویکرد می ن ین شتتتكل و با ایران به ایات ایاز ادب یاچ دورهیكرد كه در هین رو یاز ا یشتتتود؛ اّما نوع خاصتتتیاد میز...  
PDF اعتبارسنجی گویش سنجی کرانۀ جنوب خاوری دریای مازندران به روش بسامد... http://jrl.ui.ac.ir/.../article_17265_eeaa03a37169d525d9fcb0276... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  را به رشته تدقیق کشیدند دامنه شمالی البرز خاوری در استان مازندرانزبانگونه خاوری واقع در ها را به محک روش تحلیل بسامد واکه ملهم از هوپنبرووِرس و های پژوهش ایم...  
PDF بررسی آهنگ گفتار در جمله های خبری زبان فارسی-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../503 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  گ در زنان و مردان در هر دو جمله مشابه استمنحني آهن :ها يافته زنان بيش از مردان از تغييرات بسامد پايه در بيان جمله براي انتقال . هاي خبري در پايان حالت افتان داشت...  
PDF اثر امواج فراآوایی با بسامد دوگانه شدت پایین بر بقاء یاخته ملانوما... http://joasi.ir/article-1-139-fa.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  آوادهری دوگانره 11اِف -11فراصدا سب مرگ یاخته ملانوما بی حاصله، امواج شود. مرگ تعداد بیشتری یاخته نسبت به مرگ یاخته تتت آوادهی تک بسامدی، خصوصاب در مد با تر آوادهی...  
PDF دریافت صفحه اول-پایگاه داده های علمی تمام متن : TPBin Search http://www.tpbin.com/.../a3f5ae7b-1d47-4c26-902c-a9dc79df1bd4.p... ۱۳۹۵/۱/۵ -  انررد و ربن دد ا سید بررسي ده اسف واژه های کلیدی -مدل سامد رياضي –مصرف انررد –لارايند احیاء مستقی مقدمه تدلید لاد د در ايران روند رو با ر دد را کي مي ند،...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://it.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.jsp?id=57 ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sb.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=57 ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980916 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://www.forsatnet.ir/images/pdf/13980916_all.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۶ -  در بخش دیگری از این سایت نیز مشخصات فام بانک به تصویر کشیده شده است. برای خرید این املاک باید در مزایده... مردم به ماهیت پول پاشی پی برده اند اصلاح نظام بودجه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://portal.it.behdasht.gov.ir/.../gotodown.jsp?id=57// ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  است ریز هاي غدد درون ترین بیماري دیابت از شایع . حال گسترش است در جوانان در حتیطور اخص به شکل اپیدمی هب (2نوع )شکل آنترین طور اعم و شایع هدیابت ب دلار یعنی بیش...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://hlit.sbu.ac.ir/article/download/1948/1946 ۱۳۹۸/۹/۶ -  یمدر بر ن السلطنه وقت افغانستان، تا بخشی از خان، نائب این کتاب در زمان سردار نصرالله ی است.افغانستان . پس از آن متوقّف گردیدخان، ادامۀ کار در کابل انجام شده بود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.