نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۸۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت مقاله-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/download/179010 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  وی، اهميت نظام اداری الكترونيك را در ايران، هم سطح انرژی هسته ای برشمرد. آن گاه در مورد فعاليت های مركز فناوری اطلاعات مجلس، توضيحاتي ارائه كرد و بيان داشت كه:  
روزنامه شرق 94/7/20: دعوت از ٨٠ سرمايه گذار مازندراني مقيم خارج براي... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3243817 ۱۳۹۶/۴/۷ -  مردم مازندران مي توانند از طريق شماره ١١١ با سامانه سامد ارتباط برقرار کنند. بيست و دومين سفر استاني رئيس جمهوري و هيات همراه او امروز (دوشنبه، بيستم مهرماه) به...  
PDF اصل مقاله (386 K) http://www.ijgeophysics.ir/.../article_41006_29abf7dd4fbea03d19... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  به بـسامد اسـت ردند کـه در ایـن روش تـضعیف بـا را مطرح ک زیادبسامد تعیـین متفـاوت هـاي اي قائم در عمـق هاي لرزه بسامد داده یفیـت بـه روش نـسبت طیفـی سـپس...  
PDF دانلود با لینک مستقیم http://dl.dr-ghazipour.com/40-Pish-Az-Eslam.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  حواء بفز صفا را صفا گویند، برای آنکه صفوة الله یعنی آدم صفی (ع) در آنجا هبوط نموده و ن مول آوط نموده و به همین مناسبت آن را مروه گویند، میفرا کفه مرئفه یعنفی من در مروه...  
PDF تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524477_283f5504d4716f23af97... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  المللی به اعضائ دائم ورائ امنیت موجباتی را بمائ مداخله ای سازمان در امور بی در خلال جنا سامد المللی داخلی کشورها در مواردئ خاص فماهم آورد جامعه بی را تا قدودئ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150304153933-9703-42.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۲ -  است روایی بیانة شیو به بزرگان این از یک هرة دربار ها افسانهة ارائة نحو به افسانه یک ابتدا، اند، بوده تکرار و بسامد دارای که هایی افسانه بیان ی برا اعارج شکل به...  
روزنامه ايران91/8/1: ايران در ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/npview.asp?ID=2608036 ۱۳۹۵/۱/۱۷ -  سامد كرمانشاه شکايت مردم از ادارات را دريافت مي كند کرمانشاه – خبرنگار سامانه سامد آماده دريافت شکايت هاي مردم از ادارات و ارگان هاي دولتي استان است. محمدعلي بصام...  
PDF تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی کم فشار بر غلظت هموسیستئین تام پلاسما در... http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-576-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  شدانجام نسبت دورکمر به باسن و بدنی شـرکت فـشار هـوازی کـم ها در برنامه تمرینـی پس از آن آزمودنی. ها گرفته شد سی از ورید قدامی بازوی آزمودنی سی 5 دقیقـه در هفتـه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170923160328-9911-224.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  تریاک بهره مد تدخین یا کشیدن افیون مربوط به دورا پساصافوی اسات. پششا ان ایان عصار گااه افیاون ری که اف آن انتظار داشتند یا به منظاور کااهد خاصایت سامّد آن، باا...  
PDF بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب... http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_3953_6581ae57fb1409898cb336d... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  0/93mc/rg در عنوان ماده پلیمري به 61 nim 01/rgجریان مذاب .شد استفادهدرصد 01و 5، 0سه سطح اوره فرم آلدهید مورد رزین اوره فرم آلدهید: رزین استفاده، از شرکت سامد مشهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.