نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مجموعه پودمان های آموزشی - قسمت دوم-سایت اینترنتی اجلاس مدیران... http://www.ocms.ir/portal/file/?67600/part-2.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ -  تاریخچه رایانه را بیان کند ½ .لوازم جانبی آن را نام ببرد ½ .چگونگی کار با رایانه را عملاً نشان دهد ½ .افزار را بیان کند افزار و نرم تفاوت بین سخت ½ .انواع حافظه...  
PDF مجموعه پودمان های آموزشی (قسمت دوم) http://dabirkhaneha.ir/portal/file/?91130/part-2.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -  تاریخچه رایانه را بیان کند ½ .لوازم جانبی آن را نام ببرد ½ .چگونگی کار با رایانه را عملاً نشان دهد ½ .افزار را بیان کند افزار و نرم تفاوت بین سخت ½ .انواع حافظه...  
PDF مجموعه پودمان های آموزشی - قسمت دوم http://dabirkhaneha.ir/portal/file/?67600/part-2.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ -  تاریخچه رایانه را بیان کند ½ .لوازم جانبی آن را نام ببرد ½ .چگونگی کار با رایانه را عملاً نشان دهد ½ .افزار را بیان کند افزار و نرم تفاوت بین سخت ½ .انواع حافظه...  
PDF مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم- جلد3- مقالات... https://en.sbu.ac.ir/.../مجموعه مقالات کامل همایش پنجم-جلد3-مقا... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  نشان داد که اعتقاد اتیروا ات،یآبندی جمع. آوردمی دست به را اصلی های عادی غیر شعور با زبان خاص خود شان که برای ان سان پایه علمی دارد. افزون بر این اثبات شد که کلیه موجودات...  
PDF ربانهم ی سال ش وز م اهی آ4931-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/.../1052015_951AM_برنامهآموزشیسال94.... ۱۳۹۴/۷/۱۷ -  از سوی دیگر ارتقاء سطح دانش و ارایی و اثربخشی در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .توانمند سازی نیروی انسانی برای افزایش ک با مروری به فرایند پیشرفت در جامعه و...  
PDF مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم- جلد3- مقالات... https://sbu.ac.ir/.../مجموعه مقالات کامل همایش پنجم-جلد3-مقالات... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  نشان داد که اعتقاد اتیروا ات،یآبندی جمع. آوردمی دست به را اصلی های عادی غیر شعور با زبان خاص خود شان که برای ان سان پایه علمی دارد. افزون بر این اثبات شد که کلیه موجودات...  
PDF ربانهم ی سال ش وز م اهی آ4931-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/.../982015_507AM_سازمانمدیریتوبرنامه... ۱۳۹۴/۷/۳ -  از سوی دیگر ارتقاء سطح دانش و ارایی و اثربخشی در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .توانمند سازی نیروی انسانی برای افزایش ک با مروری به فرایند پیشرفت در جامعه و...  
PDF دانلود فایل http://www.qpjournal.ir/WebUsers/qpjournal/.../qpjournal-3-F.pd... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  چه و اندجستهمی شعر در را هدفی چه مولوی و اقبال که است آن پژوهش اصلی سئوال ر خود ترسیم ه تصویری از انسان کامل در اشعادیگر آن که هر کدام از این دو چ است؟ شده دو آن محتوایی...  
PDF نشریه عملکرد-تعاونی روستایی http://ghazvin.corc.ir/.../2نشریه عملکرد 97 و شش ماهه اول 98-نه... ۱۳۹۸/۹/۲۵ -  پس از اعلام نتایج ارزیابی لازم به توضیح است : نقاط قوت و دستاوردها و نتایج حاصله آن –کلیه محور ها یک به یک توسط مسئولین محور ها نقاط ضعف مشخص که...  
PDF نشریه عملکرد-تعاونی روستایی https://ghazvin.corc.ir/.../2نشریه عملکرد 97 و شش ماهه اول 98-ن... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  پس از اعلام نتایج ارزیابی لازم به توضیح است : نقاط قوت و دستاوردها و نتایج حاصله آن –کلیه محور ها یک به یک توسط مسئولین محور ها نقاط ضعف مشخص که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.