نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF زمینه‏ها‏و‏موانع‏هویت‏بنیاد‏همکاری‏جمهوری‏-مرکز تحقیقات استراتژیک http://frqjournal.csr.ir/WebUsers/.../139808115004213-F.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ماهات د آرمان مزبورو همکاری با گرده های خود می آرمان المالا بلاا سا د؛ اما همکاری در صحنه داقعلای ردابلاب بلاا دارو بایاته می سااستی ادلویت ها د موانع ای همکاری...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-868-182514.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  گواردم بهاره بساواوی فناو ، هاشاووه از عموم هایمش خط طراح برای که اندکرده طراح جملاه از کشاووها ساایر همچناون ، داخل پوشون هایحکومت ایمش خطی هااسگفاده از تجربه...  
PDF اصل مقاله (1634 K)-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه http://journals.rihu.ac.ir/.../article_535_1a5443eba4db8a064ec0... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  گواردم بهاره بساواوی فناو ، هاشاووه از عموم هایمش خط طراح برای که اندکرده طراح جملاه از کشاووها ساایر همچناون ، داخل پوشون هایحکومت ایمش خطی هااسگفاده از تجربه...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/10936/6278 ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  کارکنان در ط قام وظایف شغلی رط فرطهم سامد ( عاای و همكارطن، ک طمچیه ،شرکت سهام طرمم ای یاال تیوضع ساماان، یهابر اام ها،استیس کم دهن یا شان طیاح کی ساماان طم چمآن...  
PDF دوره های آموزشی مصوب سال1395 دوره های آموزشی مصوب سال1395-معاونت... http://www.mpo-es.ir/dorsapax/Data/.../دوره هاي مصوب 95.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  تصدی شغل(در هورت تغییر شغل) آن را اجرا داكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. های شغلیآموزش-1 -8های ارتقاء شددغلی آموزش...  
PDF بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان... https://jsr.riau.ac.ir/.../article_758_01f6a4564bb778edabc64fd2... ۱۳۹۹/۲/۸ -  می) آگاهی ود شا امکشان با هر ویزی میتواند ام جهاتی آسیب ببیند، موجب تیایل ای احساس ا می .سامدارضای نیام را فراهم می آیشد شا ام صشارب و در برابشر آنچشا در هیچنی با...  
PDF جهت دانلود فایل مربوط به دوره های آموزشی سازمان برنامه و بودجه استان... http://www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/.../barname.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  تصدی شغل(در هورت تغییر شغل) آن را اجرا داكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. های شغلیآموزش-1 -8های ارتقاء شددغلی آموزش...  
PDF اصل مقاله (1634 K)-پژوهشگاه حوزه ودانشگاه http://method.rihu.ac.ir/.../pdf_535_1a5443eba4db8a064ec0a55df2... ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  گواردم بهاره بساواوی فناو ، هاشاووه از عموم هایمش خط طراح برای که اندکرده طراح جملاه از کشاووها ساایر همچناون ، داخل پوشون هایحکومت ایمش خطی هااسگفاده از تجربه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://kurdestan.jrl.police.ir/.../75efbdc41d103fc9adc504d99a06... ۱۳۹۴/۶/۱۲ -  ولی مانی که رکیب ای سه کلمه در نظر گرفته شود به ین ادراک ذهنی و روانی افراد مختلف می های ااتما ی اشاره دارد که در مورد سه چیا به طور همامان ننران هستند. اول در...  
PDF همدان-برنامههای آموزشی سال 9317 http://mpo-hm.ir/upload/barna1397.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  ریزی شده به وسیله مادیریت ت. جهت بهقود وافزایش ساوح شایستگی کارکنان ودر نهایت بهقود عملکرد سازمان اس از سوی دیگر آموزش یکی از پیچیده ترین وظای در اداراه امور هر سازمان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.