نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جهت دانلود فایل مربوط به دوره های آموزشی سازمان برنامه و بودجه استان... http://planning.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/.../barname.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  تصدی شغل(در هورت تغییر شغل) آن را اجرا داكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جديد اجرا شود. های شغلیآموزش-1 -8های ارتقاء شددغلی آموزش...  
PDF تقویم آموزشی سال 96-مدیریت و برنامه ریزی http://azgharbi.mporg.ir/.../File.aspx?Mode=File&ObjectType... ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  نظام آموزشی نیز گذرگاه رسیدن به دانش بشمار می آید.به بیان امروزی، دانش، رکن اصلی ند، اساس، بر خلاف پیشگامان نظریه توسعه که همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادی تاکید...  
PDF زمینه‏ها‏و‏موانع‏هویت‏بنیاد‏همکاری‏جمهوری‏-مرکز تحقیقات استراتژیک http://frqjournal.csr.ir/WebUsers/.../139808115004213-F.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ماهات د آرمان مزبورو همکاری با گرده های خود می آرمان المالا بلاا سا د؛ اما همکاری در صحنه داقعلای ردابلاب بلاا دارو بایاته می سااستی ادلویت ها د موانع ای همکاری...  
PDF اصل مقاله (1059 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../pdf_502_0af6465d0c2f2421c2ccbdadae4c7a... ۱۳۹۷/۲/۲ -  1)، درویچ و همکاران0301( 4)، خان و سامد3001( 1ماتئو و ماكرچ)، 1001لی و رسنيک ( تاناكا و و )1301( 9مينسو و دانگيان)، 1301( 1ماتسوبارا )،1301( 1آسيد و همکاران ،)0301(...  
PDF اصل مقاله (386 K) http://www.ijgeophysics.ir/.../article_41006_29abf7dd4fbea03d19... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  به بـسامد اسـت ردند کـه در ایـن روش تـضعیف بـا را مطرح ک زیادبسامد تعیـین متفـاوت هـاي اي قائم در عمـق هاي لرزه بسامد داده یفیـت بـه روش نـسبت طیفـی سـپس...  
PDF دانلود با لینک مستقیم http://dl.dr-ghazipour.com/40-Pish-Az-Eslam.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  حواء بفز صفا را صفا گویند، برای آنکه صفوة الله یعنی آدم صفی (ع) در آنجا هبوط نموده و ن مول آوط نموده و به همین مناسبت آن را مروه گویند، میفرا کفه مرئفه یعنفی من در مروه...  
PDF تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی... http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524477_283f5504d4716f23af97... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  المللی به اعضائ دائم ورائ امنیت موجباتی را بمائ مداخله ای سازمان در امور بی در خلال جنا سامد المللی داخلی کشورها در مواردئ خاص فماهم آورد جامعه بی را تا قدودئ...  
PDF تأثیر فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول بر مصرف افیون در دورۀ اول حکومت... http://hii.alzahra.ac.ir/.../article_2782_20481d266fb68e9981ff4... ۱۳۹۶/۳/۳۱ -  تریاک بهره مد تدخین یا کشیدن افیون مربوط به دورا پساصافوی اسات. پششا ان ایان عصار گااه افیاون ری که اف آن انتظار داشتند یا به منظاور کااهد خاصایت سامّد آن، باا...  
PDF سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1063846.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  مهران غلامی1, *غلامحسین ظهوری ، 1 حسین صفدری ترکمان .، ایرانمشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، علوم ، دانشکدهشیمی. گروه 1 .، ایرانمشهد، دی شیمیایی سامد (چسب مشهد). شرکت...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=576&sid=1&... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  شدانجام نسبت دورکمر به باسن و بدنی شـرکت فـشار هـوازی کـم ها در برنامه تمرینـی پس از آن آزمودنی. ها گرفته شد سی از ورید قدامی بازوی آزمودنی سی 5 دقیقـه در هفتـه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.