نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۷۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1063846.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  مهران غلامی1, *غلامحسین ظهوری ، 1 حسین صفدری ترکمان .، ایرانمشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، علوم ، دانشکدهشیمی. گروه 1 .، ایرانمشهد، دی شیمیایی سامد (چسب مشهد). شرکت...  
PDF اصل مقاله 2.77 MB تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF)... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_666753_b91f469341a49b2843... ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  واکنش‌ به‌ مدت‌ 3‌ ساعت‌ ادامه‌ پیدا‌ کرد‌ efiL 1 تجربی بخش موردنیاز واکنشگرهای ت صنایع شیمیایی سامد از شرک )1/272 mc/g3یو چگال 11معادل Hp( وزنی جامددرصد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2315-305440.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  الا نیاام و رد عنصر بنیادی ن ای عیار حیث ال اتی در کی یت تااریخی و همننای برخی ق ضیات .ه استتلقی شدبررسی اهیت نابع را در ایا نقاش عیاار حیاث ال ااتی کاارگیرو...  
PDF برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از دادههای نیمرخ لرزهای قائم در یکی از... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri6/900301-7.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  به بسامد است ردند که در این روش تضعیف با را مطرح ک زیادبسامد تعیین متفاوت های ای قائم در عمق های لرزه بسامد داده یفیت به روش نسبت طیفی سپس فاکتور ک وشود می ده...  
PDF مقاله صیانت از حقوق شهروندی-وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی https://pm.mcls.gov.ir/icm_content/media/.../108366_orig.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  نانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق مردم را به عنیوان بیالاترین ندرت عقل و انتخاب در پرتو وحی اصل مورد تاکید نرار داده و تکالیف حکومت را به عنوان امانتی الهی در...  
PDF اصل مقاله 2.59 MB تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF)... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_666753_32c33ba33d7f528db5... ۱۳۹۸/۵/۲۹ -  واکنش‌ به‌ مدت‌ 3‌ ساعت‌ ادامه‌ پیدا‌ کرد‌ efiL 1 تجربی بخش موردنیاز واکنشگرهای ت صنایع شیمیایی سامد از شرک )1/272 mc/g3یو چگال 11معادل Hp( وزنی جامددرصد...  
PDF PDF: مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت http://www8.manooodl.ir/111167/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۲ -  معظم رهبری با عنوان اقتصاد و فرهنگ با... l پایان نامه عوامل موثر بر اثربخشی طرح سامد )سامانه الکترونیکی ارتباط... پایان نامه عوامل موثر بر اثربخشی طرح سامد )سامانه...  
PDF بررسی خواص اپتوالکترونیکی نقاط کوانتومی گرافن با لبههای... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/.../masoumeh davoodi.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  نقاک کوانتومی را بر روی وییگی دهیم. در این راسااا تا اب تدا ن قاک کوانتومی با دو نوع مرز ترکیبی و زیگزا و تحل یل قرار می ، گاف نواری، بسامد تشدید، انرژی تشکیل، انرژی...  
PDF اصل مقاله (749 K)-دانشگاه گرگان http://jwfst.gau.ac.ir/.../article_3953_e73759b0be73b6cc86943da... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  اوره فرم آلدهید: رزین استفاده، از شرکت سامد مشهد تهیه شده و پس از انتقال به آزمایشگاه صنایع چوب دانشگاه گنبد و همکارانمهران صادقی 47 هاي آن مورد بررسی قرار...  
PDF اصل مقاله (1059 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../article_502_0af6465d0c2f2421c2ccbdadae... ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ -  1)، درویچ و همکاران0301( 4)، خان و سامد3001( 1ماتئو و ماكرچ)، 1001لی و رسنيک ( تاناكا و و )1301( 9مينسو و دانگيان)، 1301( 1ماتسوبارا )،1301( 1آسيد و همکاران ،)0301(...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.