نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۸۶۹ نتیجه (۱.۸۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 2.77 MB تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF)... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_666753_b91f469341a49b2843... ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  واکنش‌ به‌ مدت‌ 3‌ ساعت‌ ادامه‌ پیدا‌ کرد‌ efiL 1 تجربی بخش موردنیاز واکنشگرهای ت صنایع شیمیایی سامد از شرک )1/272 mc/g3یو چگال 11معادل Hp( وزنی جامددرصد...  
PDF هبود خواص ف بهبود خواص ف ی ی ز ز ی ی ک ک ی ی و مکان و مکان ی ی ک ک ی... http://www.ijwp.ir/jufile?ar_sfile=407147 ۱۳۹۷/۷/۲۱ -  شد. خرده چوب به آن هایويژگی. ساخت شركت سامد مشهد استفاده شد است. 1جدول شرح تولیدات شركت از S03Zپروپیلن بانام تجاری از پلی 2جدول پتروشیمی اراک با مشخصات ذكرشده در...  
PDF PDF: مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت مجلس حافظ حقوق مردم است نه دولت http://www8.manooodl.ir/111167/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۲ -  معظم رهبری با عنوان اقتصاد و فرهنگ با... l پایان نامه عوامل موثر بر اثربخشی طرح سامد )سامانه الکترونیکی ارتباط... پایان نامه عوامل موثر بر اثربخشی طرح سامد )سامانه...  
PDF اصل مقاله (1059 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://ep.yazd.ac.ir/.../article_502_0af6465d0c2f2421c2ccbdadae... ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ -  1)، درویچ و همکاران0301( 4)، خان و سامد3001( 1ماتئو و ماكرچ)، 1001لی و رسنيک ( تاناكا و و )1301( 9مينسو و دانگيان)، 1301( 1ماتسوبارا )،1301( 1آسيد و همکاران ،)0301(...  
PDF اصل مقاله (4378 K) کامل مجله شماره 11-صنعتی اصفهان http://jrl.ui.ac.ir/.../article_17268_be3f4de5deb9166a6791a2cbd... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  مذکور براي تدوین مقاله خود استفاده نمایند شیوهشود، از نویسندگان محترم درخواست مي جویي صرفه موجب این امر .دهد تا نظام ارجاعي خود را براساس آن تنظیم و تدوین نمایند...  
PDF دانلود کتاب انسان و زمان https://fooji.ir/wp-content/.../ensan-va-zaman-lalhor-book.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  در مورد بسیاری از این کتاب محصول زحمت من و دخترم می بحث و تبادل نظر کردیم و بخشی از مطالب را او به مطالب با هم ساعتها عهده گرفت و بخشی دیگر را من. کلاودیا مطالب...  
PDF رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم اﻻییده شده با... http://jame.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=547&slc_lang=en&a... ۱۳۹۶/۳/۳۰ -  ۰۱- ۷]شـود آن مـي ديتـشد بـسامد در جايي جابه منجر به آن به عنوان يك جاذب مؤثر در تواند بدين ترتيب فريت مزبور مي در ايـن كـار پژوهـشي . شـود بسامدي رادار مطـرح ي دودهمح...  
PDF متن کامل [PDF 685 kb]-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://jame.iut.ac.ir/.../browse.php?a_id=547&slc_lang=fa&a... ۱۳۹۶/۳/۳۰ -  ۰۱- ۷]شـود آن مـي ديتـشد بـسامد در جايي جابه منجر به آن به عنوان يك جاذب مؤثر در تواند بدين ترتيب فريت مزبور مي در ايـن كـار پژوهـشي . شـود بسامدي رادار مطـرح ي دودهمح...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline536-5.pdf ۱۳۹۸/۸/۳ -  استفاده می رجوع برای ارزیابی ارباب تکریم به مربوط هایمعیار از مشتری در وجهو کندمی نرخ بخش این ارزیابی برای استفاده دمور معیار است و خدمات سطح افزایش ،شارلوت...  
PDF اصل مقاله (2327 K)-دانشگاه یزد دانشگاه یزد http://mcal.yazd.ac.ir/.../pdf_338_9ea2c3c96cc3514d9093d2cc7887... ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  سبک سـاز بـه ، از عناصر سبکها آنآن جا که بسامد واژگان بکار رفته در متن و میزان تکرار الأسلوب »که در عربی از آن با عنوان -توان با استفاده از روش آماري ، میرود یمشمار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.