نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳,۵۷۱ نتیجه (۱.۷۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مشاهده گزارش عملکرد-سهام عدالت https://ipo.ir/uploads/ipo-asl44-18.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تجزیه: اقدامی -71 تشکیل دهد. کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا...  
روزنامه سرمايه85/11/17: در دي ماه امسال سرمايه گذاري صنعت نفت هم... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1340143 ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ -  در همين حال، شركت در دي ماه امسال در حوزه خارج از بورس، كل مالكيت سهام بازرگاني نفت ياب، كل مالكيت سهام كنترل گاز اكباتان، 30 درصد از سهام ايران روي گستر، 85 درصد...  
PDF 1398-09-16 10:13 https://www.sedayebourse.ir/d/2019/12/07/0/981587.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۹ -  پس با دانستن یکی از این دو مؤلفه، می توانیم وضعیت دیگری را دریابیم. صفحه 2 رشد033 درصدی ارزش روز سهام «ثشاهد» صفحه 41 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد خبر...  
PDF اصل مقاله 573.42 K-مرکز تحقیقات استراتژیک http://econrahbord.csr.ir/.../article_103248_f07958880df190f505... ۱۳۹۹/۱/۳ -  بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشرد و پیشررفت اقتصرادی اسرت، تحقرق یابر احیرای عقرد مشرارکت حقروقی در نظرام برانکی ر های تحقیق عبارت است از: الر فرضیه ه...  
حوزه علمیه تهران در نهضت مشروطیت-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/84175 ۱۳۹۸/۸/۱۳ -  تنها انجمن طلاب مشروطه خواه بیش از هزار نفر عضو داشته که نشان گر گستردگى حوزه علمیه در آن دوره مى تواند باشد. پاره اى از مدرسه هاى دینى تهران, عبارتند از: مدرسه...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://www.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  است. ی پنجم توسعه و کمترین آن در سرال آخرر دولتی استان در سال ابت ایی برنامههای دولتی و نیمهبانك هرای ی زیادی دارد. نرخ تورم اسرتان در سرال اجرای آن بود است که نستت...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://mk.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-9... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  است. ی پنجم توسعه و کمترین آن در سرال آخرر دولتی استان در سال ابت ایی برنامههای دولتی و نیمهبانك هرای ی زیادی دارد. نرخ تورم اسرتان در سرال اجرای آن بود است که نستت...  
روزنامه اعتماد85/11/2: بي توجهي به گزارش ها-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1328535 ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  و در نهايت پس از چرخش بازار به سمت سهام بانکي و ليزينگي و کم ياب شدن سهام اين گروه در بازار، ديروز تمامي صف فروش شرکت رايان سايپا به يک باره جمع آوري شد تا اين...  
PDF دانلود اصل مقاله (637 KB) http://joas.ir/dlarticle?id=1345 ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  است خاص قوانین و ضوابط تحت ها شرکت سهام فروش و خرید برای بنیادی و مدت بلند مالی ابزار برای بازاری که دارد سرمایه بازار در مرکزی نقشی سهام بازار). 1380 داورزاده،(...  
سهم علمای شیعه در پایداری ایران مقابل روسیه-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/10922 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  مهم ترین ویژگی این مرحله آن است که ورود علما به سیاست خارج از چهارچوب دولت بود و مجتهدان شیعه برای اولین بار با یک قدرت معارض برون دینی مواجه شده بودند. همراهی عده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.