نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۶۱ نتیجه (۱.۷۶۳ ثانیه)
آیا منظور شما  سهام یاب دماوند  بود؟
نتایج علمی
PDF طبقه بندی محوری محصوﻻت ایران بر اساس 2.veR,CPC-مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_cpc_rev2__j1.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۷ -  معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی ×× .رقم کمتر از نصف واحد است .نظرکردن است ناچیز و قابل صرف( نسبت)رقم .رقم غیر قطعی است * .رقم جنبه تخمینی دارد ** .دلیل...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150422140629-9518-79.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۱ -  در دههخطرات گسترده و جهانی توسعه صنعتی مدرن می تـرین تـأثیر آن را ساسی را براي امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده اسـت کـه فـوري هاي اآب و هوا، چالش گیـري جنـگ...  
PDF متن کامل مقاله http://wikirus.com/images/files/file20200310053946file.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  فصلنامه رمسئوليپژوهشگاه شاخص پژوه، مد سیرئ ار،يمحمودزاده، استاد ریدکتر ام  دماوند يدانشگاه آزاد اسلام ارياستاد ،دکتر علي ناظري  استاد دانشگاه تهران ،يدهندیب يغلامرضا...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://markazi.beest.ir/sites/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۱ -  در این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها توجه سیا را جلب می کند. در ضمن این جریانات سیا٬ جاسوسهای دیگری را در...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://mazandaran.beest.ir/sites/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  در این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها توجه سیا را جلب می کند. در ضمن این جریانات سیا٬ جاسوسهای دیگری را در...  
PDF دانلود Download-شرکت مدیریت شبکه برق ایران https://www.igmc.ir/.../statistical-center?EntryId=325983&C... ۱۳۹۹/۲/۸ -  بره ترتیرب برداری ضریب اطمینان را به خود اختصاص دادند و در ضریب بهره مترینو بخار ک بررداری نیرز برداری را داشتند. بیشترین ضریب بهرره و گازی کمترین ضریب بهره یآب ینیروگاهها در...  
  PDF دانلود-سایت راسخون http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles/.../miras 87.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۷ -  . يک شاهد ديگر اين است که آن کساني که پشتيبان جريان تکفيرند، با رژيم صهيونيستي مي سازند تا با مسلمان ها بجنگند... يک شاهد ديگر اين است که اين حرکت فتنه آلودي که...  
PDF اینجا-تین (حمل و نقل) http://static3.tinn.ir/servev2/p5rl3E4m2gy2/.../2.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  وجود چنین نگاهی باعث شده است اقتصاد کشور با نوسانات قیمت نفت دچار نوسان شود. کند ي مییرباشد. چرا که نه تنها از خام فروشی جلوگو شکل گیري کامل زنجیره ارزش در این...  
PDF بولتن روزانه 2480 به تاریخ 98/06/06-سندیکای صنعت برق ایران http://www.ieis.ir/.../68098ec5_d469_4705_b1ea_38dd1e1ee001.pdf ۱۳۹۸/۶/۷ -  در آن مقطع آنچه در جامعه موج می زد، شور و امید به آینده بود. شاخص های اقتصادی هم جملگی روندهای مثبتی را نشان می دادند و حتی حوزه های فرهنگی مانند فروش سینماها...  
PDF ماهنامه خبري تحليلي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) - شماره... https://malayeru.ac.ir/.../showfile.aspx?id=6186408c-3db8-4916-... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  ایشان با تأکید بر اینکه ما به این حد از پیشرفت علمی به هیچ وجه راضی نیستم و تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته فاصله زیادی داریم، گفتند: باید در گام دوم به نقطه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.