نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸۱,۳۵۶ نتیجه (۱.۷۷۵ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله اثرپیش سرمایی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویا-مرجع دانش https://www.civilica.com/.../Paper-NCOCA03-NCOCA03_014=اثرپیش-س... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  کلیدواژه‌ها: سرما، فیزیولوژیک، سویا کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به...  
مقاله اثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام مختلف... https://www.civilica.com/.../Paper-NCOCA03-NCOCA03_013=اثر-پیش-... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  کلیدواژه‌ها: سرما، سویا و جوانه زنی کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به...  
بررسي برهمکنش نماتد سيستي سويا Heterodera glycines و باکتري همزيست... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=175634 ۱۳۹۴/۸/۴ -  حضور تيپ صفر نماتد سيستي سويا موجب کاهش معني دار شاخص هاي رشدي باکتري و متعاقب آن کاهش فاکتورهاي رشدي در گياه سويا شد و در خاک هاي شديدا آلوده، گياه نه تنها از...  
PDF اثرات مصرف رژیم غذایی حاوی پروتئین سویا بر شاخص‌‌های خونی و عملکرد... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../mohammad-A-10-6-105-cc14f98.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  مشخص نشده است ز پروتئین گیاهی و بر پایة سویا ممکن است علاوه بر برو برخی عوارض، دشوار نیز باشد و بیماران نیز ممکن است لذا هدف از این بررسی تعیین . این رژیم را به...  
PDF ارزيابي و مقايسه زيستي كيفيت پروتئين سويا-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی... http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-39-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  با این7،2شوند ) پیشنهاد می پروتئین قرار و ارزیابی سویا مورد بررسی محصول بر روي در ایران در مواد پروتئین کیفی ارزش اهمیت . نظر به است نگرفته ارزیابی و مطالعه...  
PDF بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرموﻻسیون خامه اعظم ایوبی ،... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1066440.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  كننـد پروسه گرمايي به بازار عرضه مي ار و آرد داراي آنزيم فعـال پرروغن، آرد كم روغن،آرد لستين د -در حال حاضر ارزان . باشنداز جمله انواع متداول آرد سويا مي ترين...  
PDF ارزیابی اثر نظام های خاک ورزی برجنبه های زراعی کشت مخلوط تاخیری چای... https://agry.um.ac.ir/article/download/68442/17087 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  عامل اصلی در سه سطح شامل خاك بلوك ت پلات در قالب طرحپلیاس هاي افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط چاي ترش و سویا در هشت سطح شامل:کشت نسبت فرعی)گاوآهن و دیسک( و عامل...  
PDF تاثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودی سطح برگ و ماده خشک سویا در... https://agry.um.ac.ir/article/download/42845/11208 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  نظر گرفته شد کشتی سویا با و بدون وجین درتکبه صورت همچنین دو تیمار شاهد شاخص که گیاهان پوششی در کاشت با تأخیر حالی هاي مختلف کانوپی بسته به نوع گیاه پوششی و زمان...  
PDF اثرات مصرف سویا روی چربی ها و آپوپروتئین های سرم در بیماران تحت... http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-47-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  و گروه شاهد گروه دريافت كننده سويا : به دو گروه تقسيم شدند در آغاز مطالعـه . دريافت كردند، در حالي كه رژيم معمول بيماران گروه شاهد، فاقد سويا بود هفته 8 به مدت (...  
PDF اثرات مصرف سویا روی چربی ها و آپوپروتئین های سرم در بیماران تحت... http://nsft.sbmu.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-44-819abb5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ -  ته است تحت دیالیز صفاقی صورت نگرف حبوبات، از جمله سویا به دلیل دارا بودن فسفر زیاد در امـ ا با توجه به اینکه در . شود این بیماران توصیه نمی بیماران تحت دیالیز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.