نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۳۲۳,۱۵۴ نتیجه (۱.۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه ها در شبکه خبر جمهوری اسلامی... http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../186397_orig.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۸ -  اندخود اختصاص داده را به ( خارجی مورد بررسی ها در دو شبکة شده بین استقبال از این نظام های مشاهده از لحاظ آماری نیز، تفاوت .است بیشتر از شبکة خبر و “مسئولیت...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  زمينه حدي تا توان مي هشد حاصل هويت ايران، اسلامي جمهوري سيماي در خبري اريذگ سياست نوع در واحد عالي .ندك مي پيدا نمود ،طالعهم مورد گانه پنج هاي شبكه خبري هاي برنامه...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../pdf_1439_6a8151b79589f0... ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -  زمينه حدي تا توان مي هشد حاصل هويت ايران، اسلامي جمهوري سيماي در خبري اريذگ سياست نوع در واحد عالي .ندك مي پيدا نمود ،طالعهم مورد گانه پنج هاي شبكه خبري هاي برنامه...  
PDF اصل مقاله (420 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4271_a58a572e2e62e... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد ورودي به ( تهران مرکز)اسلامی علوم ارتباطات داشگاه آزاد 48 اخبار فارسی شبکۀ خبر نسرین آقاملا متغیرهاي اجراي دقیق قانون در...  
PDF بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_7055_e7de1a4dd743e... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  دندکر می بی بی سی فارسی استفادهاي تلویزیونی ماهواره 8.بی بی سیاعتماد، رسانه، خبر، شبکۀ یک سيما، :واژگان کلیدی 1398اسفند : تاریخ...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://srd.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  آر.مار خراسان شمالی از ام ھزار بی٣بھره مندی : رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد - ٤٣ شبکه خبر دانشجو-در اختتامیه سومین جشنواره فرھنگی دانشگاه ھای علوم...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../1_1161_139006... ۱۳۹۴/۱/۸ -  آر.مار خراسان شمالی از ام ھزار بی٣بھره مندی : رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد - ٤٣ شبکه خبر دانشجو-در اختتامیه سومین جشنواره فرھنگی دانشگاه ھای علوم...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://gdfa.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  آر.مار خراسان شمالی از ام ھزار بی٣بھره مندی : رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد - ٤٣ شبکه خبر دانشجو-در اختتامیه سومین جشنواره فرھنگی دانشگاه ھای علوم...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://rafsanjan.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900617.... ۱۳۹۴/۱/۱۰ -  آر.مار خراسان شمالی از ام ھزار بی٣بھره مندی : رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد - ٤٣ شبکه خبر دانشجو-در اختتامیه سومین جشنواره فرھنگی دانشگاه ھای علوم...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش https://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/65.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  مستقيمي 39 طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در رسانه ملي دكتر سيد مرتضي موسويان شـبكه )مورد مطالعه طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملكرد در رسانه ملي 511 (خبر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.