نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲,۳۲۳,۱۵۴ نتیجه (۱.۸۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314063247-9995-128.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  ايـن -هاي راديو هاي خبري شبکه ها بويژه بخش و رسانه ر انجام دهني، به عنوان زبان گويا رسالت بزرگ را با جسارت و هنرمنيي، به طور مستم و چشم بيناي مردم، کارشناسان و مسئولان،...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://kordestan.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900412.... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  اجرا نشده است ٨١ص خبرگزاری ایرنا-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھرستان بم افتتاح شد - ٧٢ ٨١ص شبکه خبر دانشجو-بیماران مبتلا به آسم در ھوای ناسالم از بینی تنفس کنند:  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_7055_7dc2ddedb40a6a5af... ۱۳۹۷/۱/۶ -  دندکر می بی بی سی فارسی استفادهاي تلویزیونی ماهواره 8.بی بی سیاعتماد، رسانه، خبر، شبکۀ یک سيما، :واژگان کلیدی 1398اسفند : تاریخ...  
PDF اصل مقاله (554 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_7055_e7de1a4dd743e1932... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  دندکر می بی بی سی فارسی استفادهاي تلویزیونی ماهواره 8.بی بی سیاعتماد، رسانه، خبر، شبکۀ یک سيما، :واژگان کلیدی 1398اسفند : تاریخ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130130084412-9735-9.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  دهد ها را براي تماشا افزايش مي رغبت آن ،داخلي يها شبكهكيفيت .اند نيز صدا و سيما را عامل مؤثر انتخاب ماهواره توسط ايرانيان دانسته .، بفرماييد شام، اتاق خبرتو و...  
PDF نمای حوزه شماره 109-حوزه علمیه خواهران http://www.whc.ir/.../09292b830f0f9dc64f514f55f3a2a791.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  6  ص . 6 مسئول دفتر فناوری اطلاعات حوز ه های علمیه خواهران کشور از طراحی و پیاده سازی شبکه علمی پژوهشی طلاب خواهر سراسر کشور با عنوان کوثرنت خبر داد.  ص...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://ncdsurv.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900412.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  اجرا نشده است ٨١ص خبرگزاری ایرنا-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھرستان بم افتتاح شد - ٧٢ ٨١ص شبکه خبر دانشجو-بیماران مبتلا به آسم در ھوای ناسالم از بینی تنفس کنند:  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900412.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  اجرا نشده است ٨١ص خبرگزاری ایرنا-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھرستان بم افتتاح شد - ٧٢ ٨١ص شبکه خبر دانشجو-بیماران مبتلا به آسم در ھوای ناسالم از بینی تنفس کنند:  
بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه ها در شبکة خبر جمهوری اسلامی... http://ensani.ir/fa/article/365178 ۱۳۹۸/۹/۱۱ -  علوم انسانی رسانه بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه ها در شبکة خبر جمهوری اسلامی ایران و تی آر تی ترکیه (تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی آر تی) نویسندگان:  
PDF مطالعه تطبیقی عملکرد رسانه های جمعی در جریان سازی رسانه های اجتماعی... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9134_2c1ab0c8a265e8c346658c449... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  پرتیـراژ کـشور بررسـی شـد روزنامـه 42صـفحه اول یمن ـهمچنین اي هـاي مـاهواره نیز پنج بخش خبـري و شـبکه خبري صداوسیما هاي بخش گیـري بـه روش نمونـه آمریکـا وتـو و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.