نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹۲,۵۵۸ نتیجه (۱.۷۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله تاثیر فرهنگ سازی در جامعه واستفاده از تکنولوژی های جدید در جهت... https://www.civilica.com/.../Paper-EICONF03-EICONF03_128=تاثیر-... ۱۳۹۷/۱/۱ -  مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر فرهنگ سازی در جامعه واستفاده از تکنولوژی های جدید در جهت کاهش آلایندگی وآلودگی هوا توسط خودروها در کلان شهرها سعید جاودانی - دانشجوی...  
مقاله مکانیابی شهر خودرو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی... https://www.civilica.com/.../Paper-SAUD02-SAUD02_079=مکانیابی-ش... ۱۳۹۵/۵/۱۹ -  بدین منظور در این پژوهش قصد داریم که یک مجموعه ای با نام شهر خودرو ایجاد کنیم که این کاربری هایناسازگار با کاربری های شهری را در یک نقطه در خارج از شهر قم جمع کند و...  
روزنامه ايران95/4/13: نقشه ماهرانه 2 دختر جوان براي سرقت خودروهاي... http://magiran.com/npview.asp?ID=3387366 ۱۳۹۶/۶/۱۳ -  شهر خودروها را کنار خيابان رها مي کرديم و به سراغ ماشين جديد ديگري مي رفتيم. طي هر سرقت با صاحب خودرو تماس مي گرفتيم و به او مي گفتيم خودرو را چند روز بعد پس خواهيم داد...  
PDF پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران-دانشگاه چمران... http://jqe.scu.ac.ir/.../article_10600_2239583b21b074a8e310e6c3... ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  معه را به خود جلب نموده است محققان و سیاستگذاران جا هاي مناسـب هاي خودرو شخصی در شهر تهران، روش به سهم بالاي انواع آلودگی سـپس میـزان انـواع .سنجش و ارزیابی هر...  
PDF پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران-دانشگاه شهید... http://journals.scu.ac.ir/.../article_10600_2239583b21b074a8e31... ۱۳۹۷/۲/۵ -  معه را به خود جلب نموده است محققان و سیاستگذاران جا هاي مناسـب هاي خودرو شخصی در شهر تهران، روش به سهم بالاي انواع آلودگی سـپس میـزان انـواع .سنجش و ارزیابی هر...  
  PDF مشاهده-سایت شهرداری تهران http://scmi.tehran.ir/.../277_optآشنایی با توسعه شهری بدون خودر... ۱۳۹۵/۵/۳ -  تعاريف آور مدت کوتاههمگی بر يک روال تدريجی از توسعه خودرو محور موجود در شهرها تا توسعه بدون خودرو با انواع اقدامات متکی است. در ادامه اين بخش سه چارچوب اجرايی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-964-380419.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  اصوب برنامه بخشهی اای ساکنان شهر و در پی اویتسنتی برپایه ارزش اهای معیشهتی و شییهر رو به بافت شهر بود. به تدریج بها تا پیامداای ناشی از آن، امچنین ددح ظفع تعادب...  
PDF بررسی میزان انتشار و نحوه پراکندگی آلایندههای حاصل از خودروهای شهر... https://ceej.tabrizu.ac.ir/.../article_9650_43032be567d3a11de51... ۱۳۹۸/۱۱/۹ -  آدرس ایمیل: .)dnolB .N( rf.artsinu.srnc-evil@dnolb.egedan 64پياپی 93-33)، 1438(پاييز 3، شماره 49ست، جلد نشريه مهندسی عمران و محيط زي های حاصل از خودروهای شهر...  
بررسي تطبيقي مولفه هاي اثرگذار در مطلوبيت سکونتي شهرهاي خودرو و جديد... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357526 ۱۳۹۸/۱۰/۷ -  هدف از اين مقاله، بررسي مولفه هاي اثرگذار در مطلوبيت سکونتي در شهرهاي سنتي خودرو در مقايسه با شهرهاي جديد و مقايسه تطبيقي ميزان مطلوبيت سکونتي در اين دو شهر مي...  
PDF روند یکساله میزان مواجهه رانندگان تاکسی شهر تهران با مونوکسیدکربن... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5236-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  قرار گرفـت يابي سال مورد ارزكي شهر تهران به مدت ي تاكسي خودروهاداخلدر OCبا مواجهه زانيمحاضر، مطالعه در :كارروش ،ييايمي الكتروش ـي مجهـز بـه سنـسورها مياه قرائت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.