نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۰۰۶ نتیجه (۱.۷۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF توان نامه نشریات جدید ناشنوایی ایران-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/wp-content/uploads/2016/.../21.pd... ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -  امیدواریم بتوانیم یافته ها و تحقیقات خود را در این محور در سه شماره مجله توان نامه بیاوریم، سپس به صورت کتاب منتشر کنیم. از این رو از همه کسانی که در این زمینه...  
PDF اینجا را کلیک کنید-دانلود کتاب رمان ارباب زاده مغرور من – کتاب سبز http://dl.ketabesabz.com/.../2014-6-28-364_[www.ketabesabz.com]... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  افراد مبتلا به دیابـت وجـود دارد ت تجارتی از تقطیـر چـوب بـه دسـت صور استون مگر در مورد کتوز شدید براي .آید می حیوانات اهمیت کمی دارد ولی باعث ایجـاد س، ادرار و...  
PDF جداسازی و شناسايی آلويوکوکوس اوتيتيديس در کودکان مبتلا به عفونت گوش... http://jmums.mazums.ac.ir/.../ahadinezhad-A-10-1256-97-c4397e1.... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مـي هاي فوقـاني تنفـسي عملكرد شيپور استاش در طي عفونت تر هاي بزرگ سال در مقايسه با بچه 2 از تر هاي كم در بچه عنوان افـراد ه تر ب هاي سنين پائين بسيار شديدتر است...  
PDF دانلود دانلود کتاب هول-کتاب الکترونیک http://up.bookmaker.ir/up/ebooks/Documents/revaiat_hol.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۵ -  .زن □ من بابِ چندم ایوبم که دهر لکاته سفره با رنج و جنون آراسته ست سوالی و این صدا که نواییِ خون، به وقت زخم شود به سرم از جانب کدام حادثه وهم صوت می ویش...  
  PDF   دانلود جلد سوم-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/7435413463322719776/3.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  نام پسرک شستار خور کوچکی از دریا زندگی میدانست، در کنا ا را هرفت تا ماهیو نیم کیلومتر به سمت جنوب میبست و حدود یکرفت و عصرها الاغش را به گاری پر از ماهی میبه دریا...  
PDF ega|Dictionary of Animal Science 5th EDITION 2014 ... http://bankpoultry.com/upload/Public/maghale_199.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  افراد مبتلا به دیابـت وجـود دارد ت تجارتی از تقطیـر چـوب بـه دسـت صور استون مگر در مورد کتوز شدید براي .آید می حیوانات اهمیت کمی دارد ولی باعث ایجـاد س، ادرار و...  
PDF زریر-سوشیانس http://soshians.ir/fa/.../Sherwin-Vakili-History-Stories.pdf ۱۳۹۶/۹/۱ -  بیش از تیررس کمانگیران از او فاصله دادر برابرش، امردی در نشدند. جایی که اگر کمانگیران دو سو هم بخواهند به جایی بود که دو هماورد با هم روبرو می دن و فلز بای درهم...  
PDF جداسازی و شناسایی آلویوکوکوس اوتیتیدیس در کودکان مبتلا به عفونت گوش... http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2175-fa.pdf ۱۳۹۵/۶/۷ -  مـي هاي فوقـاني تنفـسي عملكرد شيپور استاش در طي عفونت تر هاي بزرگ سال در مقايسه با بچه 2 از تر هاي كم در بچه عنوان افـراد ه تر ب هاي سنين پائين بسيار شديدتر است...  
PDF شماره 3099 شنبه 11 آذر-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/9/9/47267_379.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  عمومىکتابخانه هاى عمومى برگزار شد برگزار شد ساسان اکبرزاده دى؛ ر اندروید 1,8 گوشى ه »دیوار« و »شیپور« ابزار کلاهبردارى 3 جوان بیکارى ها که شروع شد بیکارى ها که...  
PDF شهر، جشن، خاطره-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-16.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  خاطره هایي که از کودکي شکل مي گیرند و رابطة انسان را با محیط معنا مي بخشند. خاطره هاي مردم از شهر یا محیط زندگي شان به دو گونه پدید مي آیند و به دو دسته تقسیم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.