نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲,۹۷۰ نتیجه (۱.۷۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه پژوهشهای ادبی- قرآنی-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1038835.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  ارجاعات در متن مقاله به صورت كوتاه در داخل پرانتز ذكر شود -9 و در انتهاي مقاله، ابتدا منابع فارسي سپس ( ماره صفحه، شسال انتشار، جلد نويسنده كتاب يا مقاله، بر اساس...  
PDF دریافت فایل pdf-بانک مقالات قرآنی http://www.maarefquran.org/files/pdf/21882.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۳ -  نگردد اشیاصلف اهدااست که مانع نیل انسان به در حقیقت این مقاله در صدد پاسخ دادن به این سؤال است که عوامل شادي از .باشد چیست و بر چند نوع میمنظر قرآن کریم و عهدین...  
PDF طبقه بندی محوری محصوﻻت ایران بر اساس 2.veR,CPC-وزارت جهاد و کشاورزی https://www.agri-jahad.org/Dorsapax/.../n_cpc_rev2__j1.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی ×× .رقم کمتر از نصف واحد است .نظرکردن است ناچیز و قابل صرف( نسبت)رقم .رقم غیر قطعی است * .رقم جنبه تخمینی دارد ** .دلیل...  
PDF طبقه بندی محوری محصوﻻت ایران بر اساس 2.veR,CPC-مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/Portals/0/Files/.../n_cpc_rev2__j1.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۷ -  معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی ×× .رقم کمتر از نصف واحد است .نظرکردن است ناچیز و قابل صرف( نسبت)رقم .رقم غیر قطعی است * .رقم جنبه تخمینی دارد ** .دلیل...  
PDF اصل مقاله (438 K)-دانشگاه امام صادق http://quran.journals.isu.ac.ir/.../pdf_1010_b27331b3d1e9a97c31... ۱۳۹۶/۹/۷ -  نیل انسان به در حقیقت این مقاله در صدد پاسخ دادن به این سؤال است که عوامل شادي از .باشد چیست و بر چند نوع میمنظر قرآن کریم و عهدین روش تحقیق این مقاله نیز روش توصیفی...  
PDF اینجا-وزارت کشاورزی http://www.agri-jahad.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2e6f823b-b647-44c... ۱۳۹۴/۵/۱۲ -  معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی ×× .رقم کمتر از نصف واحد است .نظرکردن است ناچیز و قابل صرف( نسبت)رقم .رقم غیر قطعی است * .رقم جنبه تخمینی دارد ** .دلیل...  
PDF اصل مقاله (438 K)-دانشگاه امام صادق http://quran.journals.isu.ac.ir/.../article_1010_b27331b3d1e9a9... ۱۳۹۷/۱۰/۵ -  نیل انسان به در حقیقت این مقاله در صدد پاسخ دادن به این سؤال است که عوامل شادي از .باشد چیست و بر چند نوع میمنظر قرآن کریم و عهدین روش تحقیق این مقاله نیز روش توصیفی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1397-345557.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۲ -  طور عام اسـت شده، نمونه خاصی از رسیدن به مقصد، به تعیین رسیدن به یک مقصد از پیش بب انطباق این دو مفهوم بر ویژگی مشترك میان زندگی و سفر است، که س هدفمند بودننتیجه،...  
PDF ندسی دانشکده مه گروه برق پایان نامه کارشناسی گرایش : مخابرات عنوان:... http://znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/.../97 (039).pdf ۱۳۹۸/۹/۶ -  منبع تولید کننده مشخص میها حمل میسیگنال شود کاملا ًبستگی به حجم هوایی دارد که به درون راي مثال همان شیپورمان را فرض کنید. صدایی که تولید میب ه کمی بیشتر از لحظه دیگر...  
PDF تظاهر غیر معمول تومور نازوفارنکس محمدحسین تازیکی، محمدمهدی تازیکی... http://jorjanijournal.goums.ac.ir/.../browse.php?a_id=443&s... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  (1- 4) کاهش شنوایی و یا توده در گردن تظاهر کند حفره روزن مولر را درگیر کرده و در عملکرد ،تومور و ممکن است باعث اوتیت کند استاش اختلال ایجاد شیپور ي گسترده در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.