نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۷,۹۰۷ نتیجه (۱.۷۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سیانوراسیون کانه طلا حاوی پیروتیت http://www.ejmpep.com/deschenes_et.al.pdf ۱۳۹۴/۴/۳۰ -  The results of July 2000 versus those of July 1999 displayed a 2.0% improvement in recovery with the use of oxygen (i.e. a reduction of 0.08g/t Au in the leach...  
PDF حبابهای چندگانهی بازار طلا: پیدایش، انفجار و محو کامل-وب سایت دانشگاه... http://jem.journals.semnan.ac.ir/.../article_2656_00e8786d21e8d... ۱۳۹۷/۷/۴ -  ابزارهای اقتصادی جدید، نهشودباری بر دارندگان طلا میقیمتی موجب اثرات زیان ها را نیز رفتار انفجاری ملایم حباب را ممکن کرده؛ بلکه امکان تعیین تاریخ شروع و خاتمه...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=9853&sid=1&am... ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  وی تأثیرباروری موجود در اندام تناسلی مرد بر مقدار طلای که داد این مطالعه نشان :استنتاج قطعی قضاوت و گیری کرد وضوح نتیجه به را مردان باروری بر طلا منفی یا مثبت...  
PDF رابطه غیرخطی بین قیمت نفت، قیمت طلا و بازدهی بازار سهام در ایران:... http://ijes.shirazu.ac.ir/.../article_3777_e2ecf45ecb86e3d5a202... ۱۳۹۵/۵/۳۰ -  One of the affecting factors is the oil price. Oil and its products are used as the main sources of energy in manufacturing processes in the world; thus,...  
PDF پویاییهای تقاضای طلا و مهمترین عوامل تاثیرگذار بر آن: دادههای... http://eco.iaufb.ac.ir/.../article_8632_5b9dc357b24672591b80096... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  1 تواند به عنوان پول نگريسته كالا، از منظري به عنوان زينت و از نگاهي ديگر مي طلا از يك جنبه مفيد براي مبادله و ذخيره ايچون وسيله هم هاي منحصر بفرد آنشهرت طلا به...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی https://jm.um.ac.ir/index.php/development/article/.../5776 ۱۳۹۴/۱/۱۴ -  است ها نيز بوده بسياري از جنگ آوري طلا در سطح جهاني بوده عبريتانيا در گذشته بوده بر اساس تراز تجاري مثبت و كسب و جم در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم نيز اهميت اين...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه مذاهب اسلامی http://infosci.um.ac.ir/index.php/development/article/.../5776 ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  است ها نيز بوده بسياري از جنگ آوري طلا در سطح جهاني بوده عبريتانيا در گذشته بوده بر اساس تراز تجاري مثبت و كسب و جم در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم نيز اهميت اين...  
PDF تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا-دانشگاه آزاد... http://jmw.jia.ac.ir/.../article_633498_ec2566946d4ca65dd6aaa30... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  به منظور و سپس تعیین توالی استفاده شد. در نهایت خواص ضد باکتریایی نانوذرات RCPسویه های تولید کننده نانوذرات طلا از روش باکتری بیماری زا با روش چاهک گذاری مورد...  
PDF بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق های زمانی مختلف در اقتصاد... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9836_7c4ee62a8569e7784b01... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  نتا یشبا افزا که ي. به طورکنند یم يباز یرانرا در اقتصاد ا ی)ارز، طلا و سهام( نقش پوشش تورم در مقابل ها ییدارا ینا یريو نوع اثرپذ یزانم یاست ول یافته یشافزا یزن...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/20117/6512 ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  سهم عمده مقدار واریانس خطای و دلار و استناشی از نوسانات خود شاخص کل ها در شاخص کل در بلندمدت،بینی یا اثر شوکپیش بیشترین اثر نوسان سکه طلا با ،سهم در نوسانات دلار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.