نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۷,۹۰۷ نتیجه (۰.۶۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (613 K) بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر... http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_518380_98fd1f0ef1c40626ef... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  از نانوذرات طلا برای تشخیص سلول های سرطانی از سلول های سالم استفاده می شود كه هدف از قرار دادن این نانوذره افزایش جذب سلول های بیمار نسبت به سلول های سالم...  
PDF اصل مقاله (2823 K)-دانشگاه شهید چمران اهواز http://aag.scu.ac.ir/.../article_10890_85f775fe951581a1876439d4... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  ضریب هورست عیار طلا با استفاده از مدل برنامه نویسی شده در محیط زایی در کانسار زرشوران میعمقی همراه با فرکتال دوگانه نشان دهنده چندین مرحله کانه ها، بالاتر باشد،...  
PDF بررسی خواص حسگر زیستی نانوذرات ترکیبینقره– طلا در مجاورت-وب سایت... https://ijpr.iut.ac.ir/files/site1/.../article_a_10_1423_1.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  ای به جنس استیل استفاده شدطلا در بستر کربنی، از محفظه -نقره کامپوزیترات نقره، طلا و ذبرای ساخت نانو به گاز استیلن استفاده ازسپس فشار محفظه با . گردیدبار تخلیه میلی...  
PDF اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون... http://ncmbjpiau.ir/article-1-697-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  شماره بیستم . جواد شهابی و همکاران 73 اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون تنی جواد شهابی1، حسن ابراهیمی شاهم آبادی*2، سید...  
PDF متن کامل (PDF) http://www.ncmbjpiau.ir/.../browse.php?a_id=697&slc_lang=fa... ۱۳۹۵/۳/۲۴ -  شماره بیستم . جواد شهابی و همکاران 73 اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره لیپوزومه شده: یک بررسی برون تنی جواد شهابی1، حسن ابراهیمی شاهم آبادی*2، سید...  
PDF اصل مقاله (3460 K)-فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین http://www.gsjournal.ir/.../article_42438_cf4ed4400b9317e16afea... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  استخراج مس و احتمالا ًطلا از کانسار چاه پلنگ جنوبی از دیرباز مورد توجه بوده درحالی که استخراج تنگستن از این کانسار همزمان با فعالیت کارشناسان آلمانی در ایران در...  
PDF بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج با حلال طلا در فرایند پیوسته با... http://ijme.iranjournals.ir/.../?_action=showPDF&article=13... ۱۳۹۷/۱/۲۸ -  ندا بر آن متمرکز شده پارامترهاي مختلف .آورده شده است 1در جدول مذکور رشد به رو افزایش و ارزش با عناصر عیار با توجه به کاهش اهمیت محصول ثانویه عنوانبه طلا بازیابی...  
PDF تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی نانوسیم طلا به روش دینامیک... http://ma.iaumajlesi.ac.ir/.../article_665722_e2ccb38408dcdd21b... ۱۳۹۸/۴/۲۱ -  بعنوان مثال سختی و استحکام جدید کشف و یا تایید شده بد یایها افزایش مها با ریزشدن اندازه دانهکریستالینتسلیم پلی iNlAسیم و نانو سیم طلا انتقال فازها در...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی https://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../astan9.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  دلت هنوز می خواهد پرده هــر خیابان را كه كنار می زنی انحنای طلایی گنبد را ببینی و دلت با فوران عشق و هنر و زیبایی راه به آسمان بیابد ... دلت می خواهد قدم در این...  
PDF متن کامل [PDF 308 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-9412-fa.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  در شفاف بیان نشد طورههاي سلولی و حیوانی بنانوذرات طلا در نتایج حاصل از مطالعات اخیر روي نمونه نتایج مقالات منتشر شده در این زمینه پرادخته شد.این مقاله به بررسی،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.