نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۴۲۵,۸۱۴ نتیجه (۱.۷۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نقدی بر پژوهش های تفسیر یتاریخی درخصوص معماری معاصر ایران-دانشگاه... http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-707-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  این بررسی به صورت تطبیقی با تاریخ نگاری دورۀ مدرنیسم معماری و تاریخ نگاری معماری عام معاصر در غرب انجام گرفته و فضاهای غفلت شده و عرصه های تحقیقی وسیعی که در این...  
PDF تجارتخانه های زرتشتیان در دورﺓ قاجار-صنعتی اصفهان http://jhr.ui.ac.ir/.../article_16527_0802881e2fcaf2592055fee47... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  به مهاجرت و جلای وطن شدند های کویری مانند یزد و کرمان برای حراسـت در سرزمین ها به دلیل محدودیت. و حفظ دین نیاکان خود باقی ماندند و شـغل اعتمادی جامعۀ اسلامی...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36735 ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  اینکــه قیمتش بالا و بالاتر می رود. روزنامه های دیگر هم بعضی هایشــان بد نیست. روزنامه خواندن را دوست دارم کلا.» جوانترهــا امــا انــگار علاقــه زیادی بــه روزنامــه...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره چهار)-سازمان بسیج دانش آموزی http://fars.beest.ir/sites/default/.../asnad-4(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  در این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها توجه سیا را جلب می کند. در ضمن این جریانات سیا٬ جاسوسهای دیگری را در...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://fars.beest.ir/sites/default/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  یکی از شیوه هایی که آمریکا برای کسب اطلاعات پس از انقلاب اتخاذ کرده بود ملاقاتهای به ظاهر رسمی بود که با زیرکی خاص شیطانی خود در این دیدارها اقدام به جمع آوری...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://esfahan.beest.ir/sites/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۹ -  یکی از شیوه هایی که آمریکا برای کسب اطلاعات پس از انقلاب اتخاذ کرده بود ملاقاتهای به ظاهر رسمی بود که با زیرکی خاص شیطانی خود در این دیدارها اقدام به جمع آوری...  
PDF «تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم های نسل امروز سینمای ایران-دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3... ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF جستـــــارهایی درباره پهــــــــــــــلوی اول http://eshragh.net/wp-content/.../جستارهایی-درباره-پهلوی-اول.pd... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  انتشــار ندهــد. ۲-بــه کلیــه ماشــین خانه هــای مطابــع اخطــار شــود کــه همــه روزه بایــد روزنامه هــای چــاپ شــده را نــگاه دارنــد تــا از طــرف نظمیــه اجــازه...  
، صفحه 1-8 PDF اصل مقاله (741 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_63311_02799fc570df6bb5ed3... ۱۳۹۷/۶/۳ -  امروزی شهرهای در زندگی از را .دهد می سامان شهر باب در را ما نگرش و شود می کشیده تصویر به که خیالی خود ،گردد بازمی بیستم قرن اول نیمۀ به آن آغازین موج که شهرها جمعیت...  
PDF تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران-مجله حقوقی دادگستری http://www.jlj.ir/.../article_25900_9ac15186c6882369daff0d862df... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  بـدیهی اسـت بـا احصـاء روش زمین زننـد و همچنـین تطبیـق دادن خواران با استفاده از آنها به چنین عملی دست مـی زمین هاي مورد استفاده با عناوین مجرمانه موجود در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.