نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۴۲۵,۸۱۴ نتیجه (۱.۸۳۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کاغ ذاخبار-کاخ موزه گلستان http://www.golestanpalace.ir/Portals/0/.../kaghazeakhbar10.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  در آن روزگار به جای اتوهای برقی امروزی، از خمره اتوکشی استفاده می شد، به این ترتیب که نیم خمی را بر جایی قرار می دادند و در زیر آن آتش می افروختند و پس از آن که...  
PDF تحلیل جامعه شناختی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران http://www.pishine.ir/.../تحلیل-جامعه-شناختی-جنبش-ملی-شدن-صنعت-... ۱۳۹۶/۵/۲۱ -  دکتر منصور وثوقی، مترجم این کتاب، در مقدمه آن می نویسد: هـاي ویـژه در بررسـی توانـد بـه پژوهان ارائه داده است که می هاي اجتماعی را به دانش بررسی دگرگونی «شناسی...  
PDF دانشگاه شهيد بهشتي - انجمن علمی زبان و ادبیات... http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/pa7/chekideh.pdf ۱۳۹۴/۶/۷ -  دكتر حسن ذوالفقاری: نشست تخصصی ادبیات عامیانه صصی نقد و نظریه های ادبیاله طاهری: نشست تخ دكتر قدرت دكتر محمد حسین كرمی : نشست تخصصی ادبیات روایی دكتر اسدالله نوروزی:  
PDF دانلود اصل مقاله http://www.jrse.ir/afile/7-16-2019_12-15-17_.pdf ۱۳۹۹/۱/۷ -  مهم منطقی نسبت به های غیرمحدودیت که از طرفیعلمی مبتنی بر نیازهای امروز جامعه و تدوین قانون مطبوعات بر این مبنا است. به نحوی ای جز کندی توسعه سیاسی جامعه ندارد؛...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/31853/9040 ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  یادداشت های ژورنالیستی در روزنامه های حکومتی، مقاله ها و کتاب ها که در متن مقاله مورد استناد و تحلیل قرار خواهند گرفت. در این مقاله از روش تحلیل گفتمان انتقادی، به...  
PDF ارزیابی کارایی اقتصادی استان های کشور در بخش فرهنگ طی برنامه سوم و... https://sccr.ir/Files/10907.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۴ -  باشدریزي خطی مطرح میهاي قوي برنامهاست که به عنوان یکی از روش استفاده در این طرح تحلیل پوششی دادها بوده نتایج نشان . است اي بودههاي آماري و کتابخانهو ابزار گردآوري...  
PDF (دریافت گزارش)-موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران https://icfi.ir/file/getfile/5a1d07082500004d21d642ae ۱۳۹۶/۹/۹ -  بین المللی نشر در نگاه معاونت امور فرهنگی و ضرورت حضور هدفمند عوامل نشر در عرصه های بین المللی، ضمن توجه به قواعد حضور و اصلاح رویکرد و نوع نگاه به مقوله حضور در بازارهای...  
PDF 2 فهرست همایش امید اجتماعی در یک نگاه... http://rahman.org.ir/wp-content/uploads/.../omid-khabarname.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  امید به آینده در جامعۀ ایرانی کاهش یافته است. این واقعیت، مؤسسه رحمان را بر آن داشت که راهکارهای ارتقای امید اجتماعی را در یک همایش علمی فراگیر مورد بحث و تبادل نظر...  
PDF مشاهده-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/5284.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۰ -  عن��وان مقاله. نام و ن��ام خانوادگی مترجم (در صورت ترجمه). نام مجله. سال یا دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجلات یا روزنامه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (س��ال...  
PDF  (برای دریافت رایگان این شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید)- http://monaghesatiran.ir/PdfDailyNewsPaper/002843.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  تقویت صفحه‌8همکاری با شرکت های دانش بنیان بسیار ... صفحه‌1 چاپ فروش مستقیم از طریق سایت روزنامه منتشر شددهم فراخوان های امروز فراخوان های امروز شهرداری تبریزشهرداری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.