نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۴۳۹ نتیجه (۱.۷۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  فرمانده السلام حامد زمانی
جست و جو تنها برای  فرمانده ال سلام حامد زمانی
نتایج علمی
PDF شماره : 2611 http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2611.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲ -  اگرچه در داخل برخــی از زمزمه های طرفداری از این حرکت ایران شــنیده شد از جمله حامد کرزای، رییس جمهور پیشــین افغانستان در ارزیابی خود از گفت وگوهــای ایران با...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/8-dey93/110-1393-10-09 ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  این مراجع تقلید، روزگذشته در جلسه درس خارج خود در آستانه سالگرد حماسه 9 دی که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد با تاکید بر این که هر ساله باید...  
  PDF قلک های کوچک عیدی؛ سرمایه های بزرگ ملی – بانک شهر-در این محل کلیک... http://www.shahr-bank.ir/uploads/1_90_2 small.pdf?fkeyid= ۱۳۹۴/۳/۱۹ -  س�ازمانی، به بحث و گفتگو بنش�یند. بدیهی اس�ت هدف از این کار از یکسو تبیین و توضیح اس�تراتژی ها و برنامه ریزی های کلان بانک برای تمامی همکاران گرامی و از سوی دیگر...  
  PDF دریافت PDF-سایت رشد https://mag.roshd.ir/Portals/62/Images/MagCovers/107.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  ش é روش ترجمه: ترجمة منظوم قال رسول الله (ص) «الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا و سیدی شباب اهل الجنئ»: حسن و حسین (علیهما السلام) امام هستند؛ چه قیام کنند، و چه...  
PDF اصل مقاله (1770 K) شماره کامل مجله شماره 20 زمستان 1392-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_19379_01fb73ecb85865343e490f1a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  محرمي ۹۲ - ۴۴ مجلس ۰۰۹اشعاري نو يافته در جنگ خطّي پور حامد خاتمي -محسن شريفي صحي ۵۴ - ۰۶ ( نقد چند بيت از نامة باستان)نامة باستان در بوتة نقد پور قدرت قاسمي...  
PDF بررسی نقش و ابعاد تأثیرگذاری زنان در اقتصاد مقاومتی-دبیرخانه شورای... https://sccr.ir/Files/28559.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  ل رگذاریدر اقتصاد کشور تاث -یبا عنوان مشاغل خانگ-و هم درون منزل رونیباشتغال بانوان هم در به زین تیانه در. رسدیمهم به نظر م ياقتصاد يدر توسعه نیو توجه به نقش زنان...  
PDF تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار برده ام http://amirkhojasteh.ir/upload/cheshmandazpdf100.pdf/ ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  اگر چه افزایش درخواســت مجوز برای چاپ نشریه جدید به ویژه در زمان انتخابات ولو به طور موقت نیز به معضلات این امرمی افزاید.به هر حال بدیهی است که هیچ نشریه ای...  
PDF دانلود پارسه 28-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/uploads/2019/.../پارسه-28.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  گیري باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشدـ بحث و نتیجه هاي جدید و مهم در این زمینه باید بر جنبه. جزئیات اطلاعات نباید مجدداً در بحث تکرار...  
PDF شماره 22 و 23 فصلنامه مطالعات فلسطین-www.nedains.com http://nedains.com/files/fa/news/1394/2/9/16829_743.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۷ -  آورد توان گفت عرفات با حفظ شرايط موجود و انجام مذاكرات محدود، بر اين اساس مي . انعطاف بيشتري از خود نشان خواهد داد گسترش زمـاني و مكـاني .كوشد آنها را وادار به...  
PDF خردنامه 10.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://lib.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 10.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  4 .(ضمیمه ترجمه شود نام و نام خانوادگی، رشته، مرتبه علمی، دانشگاه، )مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله .5 .به همراه مقاله ارسال شود( شماره تلفن و نشانی پست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.