نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۴۴۴ نتیجه (۱.۷۸۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  فرمانده السلام حامد زمانی
جست و جو تنها برای  فرمانده ال سلام حامد زمانی
نتایج علمی
PDF منهاج-منهاج http://ehsanpouresmaeil.com/sites/default/.../menhaj7_1.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۴ -  پوراسماعيل -9 واحد علوم و تحقيقات امـام اسـتاديار دانـشگاه /دكتر قدرت حاجي رسـتملو : مترجم و ويراستار انگليسي چكيدة مقالات (عليه السلام)حسين بهرام كرمي...  
PDF دانلود فایل pdf مجله سراج منیر شماره 12-پایگاه تخصصی نقد وهابیت http://www.alwahabiyah.com/File.ashx?ID=6149 ۱۳۹۸/۹/۳ -  اجتماعی و سیاسی برآمدن وهابیان از مسائلی اسـت زیسـت؟ عبـدالوهاب در چـه زمـانی مـی که کمتر به آن توجه تام شده است. محمد بن فرهنگی و اقتصادي منطقه بر رشد روزافـزون وهابیـت...  
PDF هشدار فرماندار ویژه آمل به مدیران کم کار در جذب و ایجاد اشتغال در آمل http://sobheamol.ir/wp-content/uploads/2017/10/sobheamol.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  طرفی وجود نیروی انسانی بالای تحصیل کرده در کشور میتواند فرصت ارزشمندی در راستای توسعه کشور در نظر گرفته شود زمانی که با سیاست گذاری مناسب و پیاده سازی راهکارهای علمی...  
PDF نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی / سال سوم/شماره ششم/... http://srbiau.ac.ir/Files/fehrest farsi.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ب ــدون منازع ــه تثبی ــت 5.شود چه کسانی از فرماندهی اسامه انتقاد کردند و به کارشکنی پرداختند؟ . 3 بـلاذری بـه صـورت . ه صورت دقیـق بـه نـام ایـن افـراد اشـاره...  
PDF مطالعات تاریخ اسلام-پژوهشکده تاریخ اسلام http://pte.ac.ir/wp-content/uploads/2016/02/شماره-3.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -  بيشتر نشود(4Aدر قطع ) تايپ شدهةحجم مقاله از بيست صفح .4 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .5 علمي، شماره تلفن نويسنده و دانـشگاه ةرتبنام و...  
PDF نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی / سال هفتم/شماره چهاردهم/ پاییز... http://srbiau.ac.ir/Files/tarikh14.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  شامل طور توان به اين افراد را، اعم از ايراني و عرب، مي. نقش بزرگي ايفا كردند، غفلت كرد :سه گروه دانست آشنايي اعراب و نياز به به لحاظ زماني، اولين گروه تأثيرگذار و حاصل...  
PDF مقدمه: http://www.nazarkardeh.com/.../GozidehaieKherad.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  بر مشکلات روزگار جز به یاري خرد نمی توان چیره گشت  «؟»پندي بگویمت که به یاد آوري مدام با خلق این زمانه سلامی و والسلام  «شاهنامه فردوسی»سخن بشنوي بهترین...  
PDF اصل مقاله (327.23 K)-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/.../article_4745_5445460792536... ۱۳۹۹/۱/۷ -  تحلیل» اعمال جمعی، ساختارهاي اجتماعی، فعالیـت دولـت، صـور مختلـف سـازمانی، نظـام هنجارها و ارزشها، انحاء تجلیات فرهنگی، روابط اجتماعی و شؤون جغرافیـایی و بـوم (91،...  
PDF فهرست https://rafsanjani.ir/storage/.../1571749254bukj5b9wma.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۵ -  رانْست ای، سپهر سیانکرده باشدرا در ابعاد گوناگون جامعه احساس وجودی ایشان وتوه هدی نسمجا تعادل و نماد عقلانیت خویش را از دست داده، انقلاب اسلامی در فراق ا بکه ست ااده...  
PDF شبه‌قاره، شماره پنجم، پاییز ـ زمستان 1394-فرهنگستان زبان و ادب فارسی https://apll.ir/wp-content/uploads/2019/.../Shebhe-gharre-05.pd... ۱۳۹۸/۳/۱۶ -  بینند های مسلمانان و بیشتر آن را به زبان فارسی می اخیر زادگاه خود را در نوشته توان افزود که همانطور که ارقام هندی و علامت صفر در پیشرفت علوم و فنون این سخن می ت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.