نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۶۶,۸۵۹ نتیجه (۱.۷۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 11 تیم ملی در غیاب لژیونرها به آفریقا رفت!؟-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2829/p0282982700111.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ -  » چراغپور: نمی توانیم ازکی روش انتقاد کنیم 12 صفر 6341-41 دسامبر4102 -سال بیست و نهم-شماره 0728یک شنبه 32 آذر3931 11ورزش اسامی 32 بازیکن تیم ملی فوتبال سرمربی...  
روزنامه جام جم93/11/16: پورعلي گنجي: معني هوادار را در استراليا فهميدم http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3108331 ۱۳۹۴/۲/۲۰ -  فکر مي کردي به اين سرعت بتواني در دل هواداران فوتبال براي خودت جا باز کني؟ با اين که با همه توانم سعي کردم بهترين بازي ها را براي تيم ملي انجام دهم، اگر راستش را...  
PDF اصل مقاله (972 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_753_75697e62e94804f7304ade77... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  نیروی متخصص و فقدان انگیز 1کین ،رابطههمیندر ).11 ،3331 ،فتحی وخبیری ،سلطان حسینی پاداش،( های اول تا سوم بودنداولویت ها در لیگ فوتبال افزون بدهیها و افزایش روزمالی باشگاه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161109134233-9540-78.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  هاي نوجوان بود بر عملكرد و آمادگي جسماني فوتباليست 11+بررسي اثر برنامة باليني، گروه . ل و تجربي تقسيم شدندصورت تصادفي به دو گروه كنتر ها به تيم. چهار باشگاه در اين...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140924151743-9938-19.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  همکاران مخلصی و مقدمه رابطه ورزش و رسانه ها از اواخر قرن نوزدهم با روزنامه آغاز شد و در قرن بیستم به رادیو و تلویزیون گسترش یافت است سال 110 از بیش ای حرفه فوتبال...  
PDF اصل مقاله (580 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_863_2c051e4e0b28c1... ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ -  نشریات درصد هشت ترین مهم) 1113( دیکر .کردند اعلام فوتبال در خشونت رسانی همگانی، اطلاع را گروهی هایرسانه مثبت هاینقش بیان ورزشی،اخلاق اصلاح و دوپینگ با مبارزه برای ازیبسترس ورزش...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4388_c2d8111306440e1289... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  77: 1831)کاظم، و ورزش گردیده است اي از صنعت ورزش در جهـان اسـت و فوتبال بخش عمده به لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بـر ورزش و جامعـه در در سـال 3جهان اثرات زیادي...  
PDF موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال... https://www.sid.ir/FileServer/JF/36013880111.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  از آن بهره مند شوند بهره گيري از فرصت هاي تبليغاتي و رسانه ها را فراهم نموده است كه اين موضوع خود موجب ايجاد بستر لازم ورزش فوتبال، به گواه شواهد موجود (.  
مقاله تعیین تاثیر سه نوع بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت... https://www.civilica.com/.../Paper-SMPPC04-SMPPC04_066=تعیین-تا... ۱۳۹۹/۱/۷ -  مشخصات نویسندگان مقاله تعیین تاثیر سه نوع بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت دریبل فوتبال پسران 9 تا 11 سال زهرا سرجوئی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../98804db8f9de6724bc0632619de3cf7c.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  81)ست صد میلیونی، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی کرده ا نسبت به این رشته ورزشی تغییرات زیادی در فوتبال و امور مربوط به آن بوجود آمده است تا جایی که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.