نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۶۳,۵۸۱ نتیجه (۱.۷۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه خوارزمی تهران-Full-Text (PDF) https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2913-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  درصد نجات دروازه، شوت1های در چارچوبشوت های). یافته11(ها مؤثر است تعداد کارت قرمز، تعداد گل زده از روی ضربان پنالتی در محبوب شدن و فوق ستاره شدن فوتبالیست قدرت بازیکن،...  
PDF اصل مقاله (854 K) تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2705_a307a5f8f7d7ade9b47d... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  موجود فناوری اطلاعات و در تبیین استراتژی مناسب برای آن در فدراسیون پرداختند. فوتبال ایران 321 11 یاپیپ ،2 ماره، ش6931 پاییزورزش، ۀو توسع تیریفصلنامه مد ... رستمی...  
PDF اصل مقاله (202 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_250_4b37c0928e1d5adaa6a... ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ -  به طور تصادفى در اختیار 261 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید سپاسى، فولاد خوزستان، شاهین بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر...  
مقاله تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 بر تعادل پویای بازیکنان... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SMJ-JR_SMJ-6-15_002=تاثیر... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  کلیدواژه‌ها: گرمکردن، برنامه + 11، تعادل پویا، نوجوان، فوتبال کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این...  
PDF ارائة مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانهای بازیکنان لیگ برتر فوتبال... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1758_d476f907b9d9594f38cf72... ۱۳۹۹/۱/۲ -  آذر و دی75، شماره 11دوره مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشی مقالة ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه ارائة ایران 3طاهر روشندل...  
PDF هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال استان گیلان براساس تحلیل... https://staff.guilan.ac.ir/.../JSMD_Volume 7_Issue 4_Pages 120-... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  بنابراین کنفدراسیون های فوتبال مسئولیت بیشتری نسبت فدراسیون های همکار در حوزه ورزش سازمانبه دیگر عضو در 311دارند. فوتبال با داشتن بیش از هزار 211فدراسیون بین...  
PDF اصل مقاله 673.04 K-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3256_10ee8f178c98d82dd08b... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  بنابراین کنفدراسیون های فوتبال مسئولیت بیشتری نسبت فدراسیون های همکار در حوزه ورزش سازمانبه دیگر عضو در 311دارند. فوتبال با داشتن بیش از هزار 211فدراسیون بین...  
PDF شناسایی و رتبهبندی موانع و عوامل توسعه باشگاههای فوتبال منتخب استان... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1150_817c83e71ac68d76... ۱۳۹۵/۱/۱۵ -  سازمان دلویت در سال (2) اندنموده ایفا فوتبال صنعت يتوسعه در سزایی جهان را از لحاظ تولید درآمد باشگاه برتر 02بندي پرداخته و رتبه 1102 - 2102تا 3002-4002ها از فصل...  
PDF تاثیر برنامه جامع گرم کردن +11بر پیشگیری از آسیب، میزان چابکی و سرعت... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1807_f4bff1fba20a382e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  اند کاهش میزان آسیب در بازیکنان فوتبال طراحی نموده تمرین است که در سه سطح از دشواري و در مدت 51این برنامه شامل .باشد می( 11)+ برنامه جامع گرم کردن , 21) گردد...  
PDF اصل مقاله (655 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2217_aa0861156b4cad59f0727aa... ۱۳۹۷/۴/۷ -  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر برنامه فیفا اکستنسور زانو در کودکان فوتبالیست انجام شد. نتیک عضلات فلکسور ویآیزوک بار در تمرینات تیم ای سهساله) که هفته 11تا 9( پسر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.